\(^O^)/ try FastEmoji.com easy search emojis to copy-paste

کاش
قناری می فهمید زندگی پرواز نیست


Mohammad Hossein Khosh Bayan

Follow: KnowYourQuote on Twitter

  Email Quote to Friends   Link to Quote   Create Short URL  Publish Text About This Quote   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Quotes For You
Old Cartoons on DVD. Visit and Bookmark: Cool90s.com!

Related

آنکه می گوید دوست ات می دارم
خنیاگر غمگینی ست
که آ...
احمد شاملو
صدای قلب نیست
صدای پای توست
که شب ها در سینه ام می ...
گروس عبدالملکیان
ترجیح میدهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مُردم ...
ALBERT CAMUS
می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفت...
ALI SHARIATI
شعر آخر

می توانم امشب غمناک ترین سطرها را بنویسم PABLO NERUDA
دریا را تا می کنم
می گذارم زیر سرم
زل می زنم
به م...
گروس عبدالملکیان
می تراود مهتاب


می تراود مهتاب
می درخشد شب ت...
NIMA YUSHIJ
دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
...
گروس عبدالملکیان
در آبهای سبز تابستان
تنها تر از یک برگ
با بار شاد...
FOROUGH FARROKHZAD
دهان ات را می بویند
مبادا که گفته باشی دوست ات می دار...
احمد شاملو
کانفورمیست

من یک انسان نواَم،
آن¬قدر نو که دیر...
GIORGIO GABER
تنها يک مساله اساسي فلسفی وجود دارد و آنهم خودکشی ست . ت...
ALBERT CAMUS
هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟
یک فریب ساده و کوچک
مهدی اخوان ثالث
در کوچه باد می اید
این ابتدای ویرانیست
آن روز هم ...
FOROUGH FARROKHZAD
ای آدمها!

ای آدمها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید...
NIMA YUSHIJ
شاعر کیست؟ انسانی اندوهگین که غم ژرفش را در قلب نهان می ...
SøREN KIERKEGAARD
دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد؛ روزی که متولد شده‌ای...
مارک تواین
اگر میخواهید جایی زندگی کنید که مردمش از موش ها نمیترسن...
EMILY LOCKHART
خانه ی توی کشور قدیمی یادت می آید؟ تو مرا تا هزار سال دو...
SARAH SINGLETON
اگر می توانستم
اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود
اگر دفت...
قیصر امین‌پور
کیستی که من
این گونه به جد
در دیار رویاهای خویش
...
احمد شاملو
... به همین خاطر است که جان من پیوسته به سوی عهد عتیق و شک...
SøREN KIERKEGAARD
آیا مضحک تر از این مردم یافت می شود، که هیچ وقت از آزادی ...
SøREN KIERKEGAARD
من از خوش باوری در پیله خود فکر می کردم

خدا دارد ف...
فاضل نظری
همانطور که هرکس در محدوده‌ی پوست خود قرار دارد، از حیط...
آرتور شوبنهاور
فرزانه وار زیستن یعنی چنان زندگی کنیم که فایده زندگی کر...
مصطفی ملکیان
تنها
من از کودکی چنان نبوده ام که دیگران،
چنان ندی...
EDGAR ALLAN POE
آسمان مال من است

پنجره؛عشق؛هوا؛فکر؛زمین

...
SOHRAB SEPEHRI
وقتی دردپایان می یابد،دیگر در یاد چه کسی می ماند؟ تنها ...
MARGARET ATWOOD
آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود
ما را زمانه گر شکند، ...
محمدعلی صائب تبریزی
Mohammad and I took a tour of the devastation.
JALAL FARZANEH
من از شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی و از نهایت شب ح...
FOROUGH FARROKHZAD
« بیشتر "ایسم ها" فقط درونت آشوب به پا می کنند. تا وقتی با...
محمد عنبرزاده - MOHAMMAD ANBARZADE
با مرگ بگریزم
تا کهکشان‌ها
زیرا با زندگی
راه چ...
بیژن جلالی
من زمانم را این گونه قسمت کرده ام: نیمش را می خوابم، و در...
SøREN KIERKEGAARD
دردها، اگر فرد را نشکنند، به او غرور می آموزند.
SøREN KIERKEGAARD
ما نسل بدبختی هستیم ، دست مان به مقصر اصلی نمی رسد از هم...
عباس معروفی
کلی کتاب و مجله و روزنامه خوانده بود. می دانست اگر از خا...
NEIL GAIMAN
انسانی که با سکوت دم‌خور نشود
.نمی‌تواند که با عشق م...
SHERKO BEKAS
If I had but two loaves of bread, I would sell one and buy hyacinths, for they would feed my soul.
MOHAMMAD
Thousands of women were leaving for a rally after attending the gathering to mark the birthday of th...
ZAHID HUSSAIN
ای مرگ تو نوشداروی ماتمزدگی و نا امیدی می باشی تو پرتو د...
SADEGH HEDAYAT
کوه از نخستین سنگ آغاز می شود و انسان از نخستین درد
احمد شاملو
آیا ساده نیست که خود را آدم مهمی بدانی وقتی سر‌سوزنی به...
STEFAN ZWEIG
We have seen some high quality pace bowling in this game and Mohammad Asif has bowled brilliantly.
ZAHEER ABBAS
Thousands of women were leaving for a rally after attending the gathering to mark the birthday of th...
ZAHID HUSSAIN
آن جا که تمام جامعه بد است، فقط می توان در مبارزه شرکت ک...
SARTRE JEAN-PAUL
Guilt is anything you did and fear others to know about
MOHAMMAD
من دختری را می‌شناسم که دلش می‌خواست با یک فلفل دلمه‌...
حبیبه جعفریان
مصـراعی سـت از شعـر ورلن
.که من دیگـر به خاطـر نمـی آ...
JORGE LUIS BORGES
تیز تر u زندگی میں بہتر معلومات حاصل کریں! U کی زیادہ نہی...
WILSON M RUBAIHAYO
We in the Middle East like to talk politics, we like to argue. Just look at the three prophets - Mos...
HAMAD BIN KHALIFA AL THANI
عادت بدترین بیماریه. کاری می کنه که آدم به هر بدبختی و ه...
ORIANA FALLACI
We will do house to house searches to find car bombs because we have information that they want to s...
BAYAN JABOR
I didn't hear about it, and I have no information,
BAYAN JABR
Most people perceive moderates as timid middle-of-the-roaders who can't take a stand.
RICK BAYAN
It went very well, we had a very good show rate, and (the staff) were there past the time (they) wer...
BEVERLY BAYAN
Definitely, Iran will never be prepared for dismantling. This is out of the question and is out of n...
HOSSEIN MOUSAVIAN
The very fact that the dangerous process, which began with the resolution of September 24th, has sto...
HOSSEIN ENTEZAMI
The very fact that the dangerous process, which began with the (IAEA) resolution of September 24, ha...
HOSSEIN ENTEZAMI
He is the link between outside and inside,
BAYAN JABOR
This is all that happened at the border and was very much exaggerated,
BAYAN JABR
while the terrorists possess all kinds of advanced weapons.
BAYAN JABR
You can be proud of our forces, ... Our forces ... respect human rights.
BAYAN JABR
Generally it takes time to build up a caseload and we had a full day of appointments right off the b...
BEVERLY BAYAN
They will do their best until next week to increase attacks ... to scare Iraqis not to participate,
BAYAN JABOR
I hope these statements and what has been said and written will be a passing summer cloud ... My sta...
BAYAN JABOR
Nobody was beheaded or killed,
BAYAN JABR
That includes all passengers, vehicles, trains and trucks and excludes all other commercial vehicles...
BAYAN JABR
I don't accept for any officer to even slap a prisoner,
BAYAN JABOR
There is a public plan and a secret one; the secret one will be very effective in preventing the ter...
BAYAN JABOR
We call on everyone not to violate the security of all cities in Iraq and make the cities unsafe,
BAYAN JABOR
They wanted to pressure me,
BAYAN JABR
My estimation, based on population numbers, is one day a week. I'd like to get up to that (frequency...
BEVERLY BAYAN
We want to establish the best of ties to protect our joint borders and combat terrorism,
BAYAN JABOR
We've seen the uproars around the world concerning cartoons depicting the prophet Mohammad. Anyo...
ELAYNE BOOSLER
Carrying weapons is banned, too in the same region and all gun licenses are cancelled,
BAYAN JABR
I will punish them if (an investigation) proves they are responsible for any violations.
BAYAN JABR
Be patient with us for five years before restoring security and the state's respect,
BAYAN JABR
We as Iraqis are responsible for solving our own problems,
BAYAN JABOR
So you will see insurgencies in other countries,
BAYAN JABOR
This is unacceptable and claims we used things to carve people's limbs are absurd,
BAYAN JABOR
Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. ...
STANLEY WOLPERT
This beating is all part of the same war on Islam that the West is carrying out these days. The (Pro...
GAMAL BASHIR
From Iran's point of view, the subject of the talks is to remove the suspension of the uranium proce...
HOSSEIN ENTEZAMI
From Iran's point of view the subject of the talks is to remove the suspension of the uranium proces...
HOSSEIN ENTEZAMI
The result of the recent IAEA meeting proves that we can, relying on our rational conduct and elabor...
HOSSEIN ENTEZAMI
My personal view as one of the negotiating team, is that this proposal cannot be accepted by Iran.
HOSSEIN MOUSAVIAN
These have been built by military agencies and their front companies.
HOSSEIN ABEDINI
The missile command of the air force of the Revolutionary Guards has successfully tested a new gener...
HOSSEIN SALAMI
Our chance for the success in tomorrow's meeting is 50-50. I think these talks were more difficult a...
HOSSEIN MOUSAVIAN
Iran believes negotiation based on international agreements is the solution to get out of the presen...
HOSSEIN ENTEZAMI
Today, most RFID applications are designed for inventory and asset tracking. The goal is to eventual...
HOSSEIN ESLAMBOLCHI
This is the worst I have seen from an operations perspective. You almost have to rebuild the city. I...
HOSSEIN ESLAMBOLCHI
Today we call on the International Atomic Energy Agency to immediately and urgently act.
HOSSEIN ABEDINI
The distortion was deliberate with the aim of preventing the impact of president's comments on the p...
HOSSEIN SHARIATMADARI
When we talk about the entire cycle of producing the nuclear fuel inside Iran, we mean all stages of...
HOSSEIN ENTEZAMI
forever peaceful and would never be diverted.
HOSSEIN MOUSAVIAN
This is out of the question and out of negotiation.
HOSSEIN MOUSAVIAN
This means our cooperation with the IAEA would be reduced, and the agency does not want this to happ...
HOSSEIN ENTEZAMI

More Mohammad Hossein Khosh Bayan

If I had but two loaves of bread, I would sell one and buy hyacinths, for they would feed my soul.
MOHAMMAD
Guilt is anything you did and fear others to know about
MOHAMMAD
We will do house to house searches to find car bombs because we have information that they want to s...
BAYAN JABOR
I didn't hear about it, and I have no information,
BAYAN JABR
Most people perceive moderates as timid middle-of-the-roaders who can't take a stand.
RICK BAYAN
It went very well, we had a very good show rate, and (the staff) were there past the time (they) wer...
BEVERLY BAYAN
Definitely, Iran will never be prepared for dismantling. This is out of the question and is out of n...
HOSSEIN MOUSAVIAN
The very fact that the dangerous process, which began with the resolution of September 24th, has sto...
HOSSEIN ENTEZAMI
The very fact that the dangerous process, which began with the (IAEA) resolution of September 24, ha...
HOSSEIN ENTEZAMI
He is the link between outside and inside,
BAYAN JABOR
This is all that happened at the border and was very much exaggerated,
BAYAN JABR
while the terrorists possess all kinds of advanced weapons.
BAYAN JABR
You can be proud of our forces, ... Our forces ... respect human rights.
BAYAN JABR
Generally it takes time to build up a caseload and we had a full day of appointments right off the b...
BEVERLY BAYAN
They will do their best until next week to increase attacks ... to scare Iraqis not to participate,
BAYAN JABOR
I hope these statements and what has been said and written will be a passing summer cloud ... My sta...
BAYAN JABOR
Nobody was beheaded or killed,
BAYAN JABR
That includes all passengers, vehicles, trains and trucks and excludes all other commercial vehicles...
BAYAN JABR
I don't accept for any officer to even slap a prisoner,
BAYAN JABOR
There is a public plan and a secret one; the secret one will be very effective in preventing the ter...
BAYAN JABOR
We call on everyone not to violate the security of all cities in Iraq and make the cities unsafe,
BAYAN JABOR
They wanted to pressure me,
BAYAN JABR
My estimation, based on population numbers, is one day a week. I'd like to get up to that (frequency...
BEVERLY BAYAN
We want to establish the best of ties to protect our joint borders and combat terrorism,
BAYAN JABOR
Carrying weapons is banned, too in the same region and all gun licenses are cancelled,
BAYAN JABR
I will punish them if (an investigation) proves they are responsible for any violations.
BAYAN JABR
Be patient with us for five years before restoring security and the state's respect,
BAYAN JABR
We as Iraqis are responsible for solving our own problems,
BAYAN JABOR
So you will see insurgencies in other countries,
BAYAN JABOR
This is unacceptable and claims we used things to carve people's limbs are absurd,
BAYAN JABOR
From Iran's point of view, the subject of the talks is to remove the suspension of the uranium proce...
HOSSEIN ENTEZAMI
From Iran's point of view the subject of the talks is to remove the suspension of the uranium proces...
HOSSEIN ENTEZAMI
The result of the recent IAEA meeting proves that we can, relying on our rational conduct and elabor...
HOSSEIN ENTEZAMI
My personal view as one of the negotiating team, is that this proposal cannot be accepted by Iran.
HOSSEIN MOUSAVIAN
These have been built by military agencies and their front companies.
HOSSEIN ABEDINI
The missile command of the air force of the Revolutionary Guards has successfully tested a new gener...
HOSSEIN SALAMI
Our chance for the success in tomorrow's meeting is 50-50. I think these talks were more difficult a...
HOSSEIN MOUSAVIAN
Iran believes negotiation based on international agreements is the solution to get out of the presen...
HOSSEIN ENTEZAMI
Today, most RFID applications are designed for inventory and asset tracking. The goal is to eventual...
HOSSEIN ESLAMBOLCHI
This is the worst I have seen from an operations perspective. You almost have to rebuild the city. I...
HOSSEIN ESLAMBOLCHI
Today we call on the International Atomic Energy Agency to immediately and urgently act.
HOSSEIN ABEDINI
The distortion was deliberate with the aim of preventing the impact of president's comments on the p...
HOSSEIN SHARIATMADARI
When we talk about the entire cycle of producing the nuclear fuel inside Iran, we mean all stages of...
HOSSEIN ENTEZAMI
forever peaceful and would never be diverted.
HOSSEIN MOUSAVIAN
This is out of the question and out of negotiation.
HOSSEIN MOUSAVIAN
This means our cooperation with the IAEA would be reduced, and the agency does not want this to happ...
HOSSEIN ENTEZAMI
If our case goes to the Security Council, whether as a simple warning, to reinforce the head of the ...
HOSSEIN ENTEZAMI
Negotiations to reach a final conclusion are going to be continued on Feb. 16 in Moscow.
HOSSEIN ENTEZAMI
This missile, with the capacity of evading radar, can attack several targets simultaneously.
HOSSEIN SALAMI
Iran's withdrawal from the Nuclear Nonproliferation Treaty would be a protest against America and it...
HOSSEIN SHARIATMADARI
We have promised Chinese officials that Iran would be committed to NPT safeguard and protocol.
HOSSEIN MOUSAVIAN
If the water gets into the electronics, you can pretty much forget it.
HOSSEIN ESLAMBOLCHI
Iran pursues its nuclear research activities in the framework of the International Atomic Energy Age...
HOSSEIN ENTEZAMI
This administration has said there are three components to national security - diplomacy, defense an...
MOHAMMAD AKHTER
Cricket in Greece has prospects, but more money is needed, ... The children don't get to train very ...
MOHAMMAD ASLAM
If you ask me the best bowler, then Wasim Akram was the best bowler because he had a lot of variety....
MOHAMMAD AZHARUDDIN
We should listen in earnest to what other cultures offer, ... Dialogue is not easy.
MOHAMMAD KHATAMI
There is some conspiracy behind it to create disharmony amongst the Muslims.
MOHAMMAD HANIF
If beliefs of people and nations are insulted then the world will go towards violence. I hope this c...
MOHAMMAD KHATAMI
My uncle used to play cricket. I got used to the game at home. As kids we used to all wonder seeing ...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
I just cannot say how many people are still under there and we are trying to evacuate them. Over 75 ...
MOHAMMAD ALI
We are here to protest Britain's role in sending us to the U.N. Security Council. We must defend our...
MOHAMMAD ALI
As major stakeholders of U.S. foreign assistance, we are very concerned that the interests of the wo...
MOHAMMAD AKHTER
It was a small farm, and we have already destroyed a total 3,500 chickens there.
MOHAMMAD AFZAL
harbor and assist terrorists.
MOHAMMAD KHATAMI
Yes, there are certain areas. The coach and the captain know where to improve.
MOHAMMAD KAIF
When he was minister of culture we had few problems with things like censorship, ... Now we have man...
MOHAMMAD KHATAMI
SAARC has not achieved much because it is our common legacy that we are living with mutual distrust ...
MOHAMMAD ZAMIR
The oppressed people of Palestine, whether those who dwell in that bloodstained holy land or those w...
MOHAMMAD KHATAMI
The hope is for the final victory of monotheism, morality, peace and reconciliation,
MOHAMMAD KHATAMI
Seven police were killed on the spot and two are missing,
MOHAMMAD KHAN
When we moved from our village, I thought this must be the end of the world for us. I have never see...
MOHAMMAD ASLAM
Fortunately, one can now see normalcy returning to the lives of the people sheltered in the camps. T...
MOHAMMAD ASLAM
Since many voice recorders lack significant storage capability, the typical approach is simply to mo...
MOHAMMAD ASLAM
I probably won't even be able to recognize or identify many of the children who were born during thi...
MOHAMMAD ALI
The issue is, can the mandate change in some way to stop this sort of differentiation between global...
MOHAMMAD AKHTER
We found some 3,600 birds dead at the farm on Friday evening. We collected samples and conducted tes...
MOHAMMAD AFZAL
The artificial crises created in the past have not had a good impact on our national and internation...
MOHAMMAD KHATAMI
Real peace can only be achieved through an end to occupation and the return of all Palestinians to t...
MOHAMMAD KHATAMI
I assure all peace-loving individuals in the world that Iran's efforts in the field of nuclear techn...
MOHAMMAD KHATAMI
When you are scoring runs, you automatically become a good leader because you are armed with so much...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
Here at least we have a tent, so the children are somewhat safe.
ATA MOHAMMAD
Our region more than at any time in the past needs calm and stability,
MOHAMMAD KHATAMI
Emotionally, I depend only on myself. My strong belief in the Almighty carries me.
MOHAMMAD AZHARUDDIN
After the match-fixing allegations, the one thing I had was patience. It took a lot of time for the ...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
Allah is with people who show patience. If you are down in the dumps, Allah will help you if you hav...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
What has happened has happened. What is done cannot be undone. There is no point in looking back and...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
Ignoring moralities is always undesirable, but doing so systematically is reallyworrisome.
MOHAMMAD KHATAMI
I think when you are playing at the international level, there is so much television exposure that p...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
We are not on an international quest and we are not here to make other governments conform with our ...
MOHAMMAD KHATAMI
We have no other sources of income and these buffaloes and maize is our source of living.
ATA MOHAMMAD
So the whole structure is weakened and collapses. Our system ties down the roof joists and rafters t...
MOHAMMAD FARZANEH
Now I am able to see some hope at the end of a dark tunnel.
MOHAMMAD ASLAM
The earthquake made the whole village homeless as house after house collapsed once the ground starte...
MOHAMMAD ASLAM
They would have done better to add 25 percent more funding and use that for local purchase.
MOHAMMAD AKHTER
You need to protect the best players in the country. When there is so much cricket, we must work on ...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
I was a good fielder in the gully in my college days. But in the outfield, I was not such a good fie...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
We can say that it was one of the strongest earthquakes felt in Islamabad.
MOHAMMAD HANIF
At times, you are mentally but not physically prepared; at times, you are physically but not mentall...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
I close down early these days, around 7 in the evening. It surprises my children who have never seen...
MOHAMMAD ALI
I had just opened my shop when there was a big bang. I fell on the ground and the roof fell on me. T...
MOHAMMAD ALI
We are in touch with the health authorities and they have confirmed to us that there is no human cas...
MOHAMMAD AFZAL
We are not confirming it until laboratory tests come out.
MOHAMMAD AFZAL
Cricket was a splendid chapter of my life; indeed, it made me what I am today. However, cricket alon...
MOHAMMAD AZHARUDDIN
But this is really also treason. He has damaged Norway abroad. Not least, the publication has result...
KHALID MOHAMMAD
Ignoring people's demands in the name of religion ... will only create disappointment.
MOHAMMAD KHATAMI
one which creates the least limitations to freedom of expression.
MOHAMMAD KHATAMI
The American president's remarks not only showed that he does not have the ability to learn from his...
MOHAMMAD KHATAMI
You are at the top. We just start from zero.
ATA MOHAMMAD
The world is tired of seeing the perpetuation of violence and terrorism, but the effort to create a ...
MOHAMMAD KHATAMI
The summit meeting will be about ways to strengthen solidarity in OPEC and to find ways to consolida...
MOHAMMAD KHATAMI
We must try to show freedom is compatible with Islam. Don't think that Islam is against freedom,
MOHAMMAD KHATAMI
[Pledging to follow] legal channels to deal with this issue, ... We must always be worried about the...
MOHAMMAD KHATAMI
That will be a separate issue on which no decision has been made.
MOHAMMAD SAEEDI
The order from the president lifts the voluntary restrictions and Iran will resume its work.
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
OPEC should not postpone the issue of output reduction. Iran has called for carrying out discussions...
HOSSEIN KAZEMPOUR ARDEBILI
The anti-religious modernism which now threatens Islam and Muslims everywhere can be fully understoo...
SEYYED HOSSEIN NASR
We deal within the framework of the regime, and on the matter of foreign affairs the government impl...
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
Our position is very clear. We will not back down.
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
Current conditions dictate that OPEC members, in looking at reserves and the fall in demand in recen...
HOSSEIN KAZEMPOUR ARDEBILI
Iran will resume its work.
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
The Germans have the right idea.
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
Current conditions dictate that OPEC members, in looking at reserves and the fall in demand in recen...
HOSSEIN KAZEMPOUR ARDEBILI
For anyone who understood the essence of modernism based on and originating in the secularizing and ...
SEYYED HOSSEIN NASR
It can avoid anti-missile missiles and strike the target.
GEN. HOSSEIN SALAMI
As we said before we want to have enrichment inside Iran... and any proposal which is based on this ...
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
Without the withering criticism by nominalism, medieval Christian philosophy and theology would not ...
SEYYED HOSSEIN NASR
They will follow the directive and they will resume their technical work. The Atomic Energy Organiza...
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
We are now at the end of one phase where the Islamic republic was building trust, going beyond its N...
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
Today, under the supervision of the agency, research activities will resume.
GHOLAM HOSSEIN ELHAM
No citizen is apolitical; as a citizen, by definition, has to take interest in public affairs.
MOHAMMAD HAMID ANSARI
I have lost every respect for U.S. justice. The judgment by the Supreme Court and the other, even mo...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
Jihad is an obligation on every single one of us, men and women, and by staying at home you are turn...
MOHAMMAD SIDIQUE KHAN
Lost in hope, brings decline in success
SHAH MOHAMMAD SHERAZ
If you don't know something.. Google it.
MOHAMMAD SULAIMAN ALJABER
Gender injustice is a social impairment and therefore has to be corrected in social attitudes and be...
MOHAMMAD HAMID ANSARI
It is time for Iran and other stakeholders to begin to address the causes of tension in the wider Pe...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
We're treating electricity with electricity instead of treating electricity with chemicals.
DR. YOUSEF MOHAMMAD
We hope that Saudi Arabia can come to terms with its neighbours, end the hostilities - which can onl...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
Losing hope, brings decline in success.
SHAH MOHAMMAD SHERAZ
Until you will stop the bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop thi...
MOHAMMAD SIDIQUE KHAN
Certain media-related developments in the country are raising questions regarding its objectivity an...
MOHAMMAD HAMID ANSARI
Violin, has always been the instrument that hides a musical story full with harmonies and beautiful ...
MOHAMMAD HAKIM KHARBOTLI
Nuclear talks are not about nuclear capability. They are about Iranian integrity and dignity.
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
If the patient is only a few minutes late, we cannot administer this medication. The patient will lo...
DR. YOUSEF MOHAMMAD
(You) push on the trigger and then you will hear two pulses, two seconds apart, and then that's it.
DR. YOUSEF MOHAMMAD
I have disagreements with some and more agreements with others. But that doesn't mean I cannot l...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
The Iranian people are known for adhering to their undertakings. We have been tested by history. We&...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
The United States wanted to send its trained rebel groups to Syria to fight ISIS. Out of twenty-five...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
I extend my greetings and good wishes to all our citizens on the joyous occasion of Deepawali. The f...
MOHAMMAD HAMID ANSARI
He whose two days (of life) are the same (making no spiritual progress) is at loss.
PROPHET MOHAMMAD (PBUH)
Misunderstanding transpired, when common sense became the essence.
MOHAMMAD NAVID NAFISI BAHABADI
নির্দিষ্ট আবাসহীন বাউল যেন
জীবন নাম...
RUDRA MOHAMMAD SHAHIDULLAH
Every statement that comes out of Washington that is not respectful and is trying to intimidate the ...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
Until we feel security you will be our targets and until you stop the bombing, gassing, imprisonment...
MOHAMMAD SIDIQUE KHAN
Every minute counts in stroke. There is treatment for stroke, effective treatment, but this has to b...
DR. YOUSEF MOHAMMAD
By creating a magnetic field with this device, we're hoping that this will interrupt this stimulatio...
DR. YOUSEF MOHAMMAD
International regimes, international treaties, international norms are observed not because of the g...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
If we can ascertain and show to our people that the West is ready to deal with Iran on the basis of ...
MOHAMMAD JAVAD ZARIF
Until we feel security you will be our targets and until you stop the bombing, gassing, imprisonment...
MOHAMMAD SIDIQUE KHAN
Most of India's 300 odd news channels are making losses and are dependent on dubious cross holdi...
MOHAMMAD HAMID ANSARI
When you see something "FUN" and "EASY" ,, Trust ME.. it is "HARD" TO DO IT! .. But it's not Impossi...
MOHAMMAD SULAIMAN ALJABER
Dig deeper and you will find skeletons
SHAH MOHAMMAD SHERAZ
Until you will stop the bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop thi...
MOHAMMAD SIDIQUE KHAN
We have not been subject to broad restrictions in space technology yet. But that doesn't mean that s...
MOHAMMAD REZA MOVASEGHINIA
« بیشتر "ایسم ها" فقط درونت آشوب به پا می کنند. تا وقتی با...
محمد عنبرزاده - MOHAMMAD ANBARZADE
Thanksgiving for previous blessings of God will lead to some new blessings of God.
IMAM HOSSEIN (PEACE BE UPON HIM)
We had come to put facts on the table.
ABU DHABI CROWN PRINCE SHEIKH MOHAMMAD
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
محمد بن عبدالله رسول الله PROPHET MOHAMMAD
Love is not just blind, it's deaf and dumb and probably has an advanced case of Alzheimer's; it's un...
OUR ADY IF ALICE BHATTI- MOHAMMAD HANFI
Results would have been obtained if (the proposal) had been put forward and discussed. But this is h...
ABU DHABI CROWN PRINCE SHEIKH MOHAMMAD
تو ای دوستدار علی، تو ای دوستدار فاطمه، و تو ای دوستدار ...
SAYYID MOHAMMAD HOSSEINI BEHESHTI - سید محمد حسینی بهشتی