(´∀`)♡ try FastEmoji.com easy search emojis to copy-paste

Det fanns inte mycket forskning och kunskap om autism när jag växte upp och gick i grundskolan. Det ledde till att varken jag, mina närstående, vårdpersonalen eller skolpersonalen hade en aning om att jag uppfattade världen annorlunda och att jag hade vissa svårigheter och ett stödbehov som mina klasskamrater inte hade. Det resulterade i att jag inte fick den hjälp som jag skulle ha behövt i skolan och att det blev missförstånd. Detta gjorde att jag inte fick det bemötande som jag hade behövt för att kunna känna mig trygg och må bra och bli bättre förberedd inför framtiden. Trots mina svårigheter så lyckades jag att få både gymnasiekompetens och högskolekompetens, samt en uppdragsanställning och en praktikplats. Detta berättar jag om i den här boken som är den första delen i självbiografin.


Lena Petersson

  Email Quote to Friends   Link to Quote   Create Short URL  Publish Text About This Quote   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Quotes For You

Related

Under mellanstadiet sade jag till de som mobbade mig i skolan: "Om ni inte slutar att mobba mig så ...
LENA PETERSSON
Som så ofta när jag var i den åldern undrade jag vem jag var, och vad det egentligen var som titt...
NEIL GAIMAN
Det var nästan som att upptäcka en författare man inte läst, fast man stöter i och för sig hel...
NICK HORNBY
Det bästa priset livet har att erbjuda är inte en chans att arbeta hårt och vara något i samhäl...
ENOCK MAREGESI
Med människor i en liten båt sker något sällsamt. Vad de upplever är att de känner sig ensamma...
STIG DAGERMAN
Först gick jag vänster och det gjorde han också. Sen gick jag höger och det gjorde han också. S...
ZLATAN IBRAHIMOVIć
Dessutom kunde jag inte glömma vad min syster en gång hade sagt till mig medan hon ammade: ''Att s...
ELIZABETH GILBERT
Ändå bar Helen Burns just då armbindeln som utpekar "den slarviga". En knappt timme tidigare hade...
CHARLOTTE BRONTë
Katolska kyrkor är fyllda av bilder på människor som är heliga; helgonen bär ofta med sig någo...
AUGUSTIN ERBA
Ska jag säga dig ett fel vi ständigt begår? Att vi får för oss att våra liv är oföränderlig...
SUSANNA TAMARO
Människan står inte i något förhållande till naturen bara därför att hon utgör en del av den...
GRAMSCI, ANTONIO
Det är bara så att ibland blir funderande ett sätt att inte delta i livet.
STEPHEN CHBOSKY
Lev dig in i tanken att du finns i universum och att universum finns i dig. Om universum finns, finn...
THICH NHAT HANH
[...] människan lever på ytan, och det som hon inte har för ögonen lär hon sig så småningom l...
ULLA-LENA LUNDBERG
Det var i Genève som de sex Oslostaternas utrikesministrar sammanträdde. Före det första plenarm...
GUNNAR HäGGLöF
Conrad tillhör de sjömän som får uppleva hur ångan triumferar och seglen försvinner från have...
OLOF LAGERCRANTZ
Pjäsen handlade, sa Konungen till mig, om att ondskan funnes i så hög grad hos dessa människor v...
PER OLOV ENQUIST
På samma sätt som en kapsyl sprätts av från en sockerdricksflaska for han upp igen. Liknelsen ha...
LINNEA GELLAND
Varje människa...utför någon sorts intellektuellt arbete, dvs. hon är en "filosof", en konstnär...
GRAMSCI, ANTONIO
Något av det viktigaste i all konst: att överlåta en anständig del åt läsaren, betraktaren, de...
GUNNAR EKELöF
Vi läser av varandra genom ögonen, och anatomiskt är ögonen en förlängning av hjärnan. När v...
SIRI HUSTVEDT
Jag vill, i mitt liv, få älska någon som älskar mig.
JONAS GARDELL
Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och...
HJALMAR SöDERBERG
Han var en man av svart och vitt. Och hon var färg. All hans färg
FREDRIK BACKMAN
Trevlig långresa ner', sa hon innan hon hoppade upp på räcket och gled iväg som en klick smör i...
LEIGH BARDUGO
Kanske vi träffas när du blivit vuxen. Gå nu och lägg dig och sov.
TARJEI VESAAS
Kindle - who needs it, jag har 3000, 35 000 böcker i huvudet eller i flyttkartongerna på vinden.
BODIL MALMSTEN
I remember on 'JAG,' Joe Jackson punched Stephen Culp and shattered his nose.
DAVID JAMES ELLIOTT
For selv om du tilbringer livet med å jage opplevelser, lytte til den mest utsøkte klassisk musikk...
KAMAND KOJOURI
Min mor snakker højere og højere, i takt med at hun bliver mere beruset. Hun får en hæslig stemm...
SøRINE STEENHOLDT
Och, Sarah, how shall I call augh’ beautiful again unless it be the sight of you?
PAMELA CLARE
Age is a number ... LIFE is all ATT-i-tude!
LINDEE ROCHELLE
Oavsett hur begåvad eller kunnig du är, du kommer aldrig att nå din fulla potential utan sakkunni...
ENOCK MAREGESI
If someone told me, 'Hey Jag, you want to buy an airport for $3 million?' I would jump all over it. ...
JAG GILL
There was a little jag in the course that was cut out this year. ... I ran well, but it wouldn't hav...
RAY NELSON
- Jeg ville bli skuespillerinne en gang. Jeg tok timer, har jeg fortalt deg det, Kim?
- Hvorfor...
LARS SAABYE CHRISTENSEN
JAG is an acronym for the Judge Advocate General, which is the judicial system of the military.
CATHERINE BELL
Først er det nu denne brysomme rettsskaffenhetsfeberen, og så det som verre er, -alltid går De og...
HENRIK IBSEN
..en av os bondestudenter som er blit skadet indvortes ved å bli overflyttet til fremmed jord og at...
KNUT HAMSUN
I got into a bad jag of movies that helped pay the rent and I thought would help further me along.
MATTHEW LILLARD
I ville, at vi skal være Christne, og I ville selv ikke være det. Men, hvis I ville ikke være Chr...
LUDVIG HOLBERG
Hvad er det?” spurgte Ron og pegede på et stort fad med noget, der lignede sammenkogte muslinger,...
J.K. ROWLING
COBOL er i dag uten tvil verdens mest brukte høynivå programmeringsspråk. Det har vært i kontinu...
PER ASBJøRN HOLST
was told by Colonel Warren, the JAG officer for General Sanchez, that they weren't assigned to me, t...
JANIS KARPINSKI
Probably right at the end of JAG, I would love to have a child or two. I ultimately want to have two...
CATHERINE BELL
Don't stir the tea with your penis.
JAG BHALLA
Der er mange i den kriminelle verden, der gerne vil være en succes, men godt ved, at de ikke kan bl...
OLAV HERGEL
Thi enhver Skribent kand nu agere Comoedie Skriver og ingen frygter at see sit Arbeide spildt, i hvo...
LUDVIG HOLBERG
En gammel Poët haver sagt: Nulla fides pietasqve viris, qvi castra seqvuntur: Man finder hverken Re...
LUDVIG HOLBERG
Da een blev straffet, efterdi han havde Medhustruer, svarede han, at han fulte sin Tilbøyelighed, s...
LUDVIG HOLBERG
Some of that business is going elsewhere where they can get that service.
JAG GILL
Commercial development tends to lag residential.
JAG GREWAL
...er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende ...
ARNE NæSS
...tilstaaer jeg gierne, at Charactererne ere outrerede udi visse Stykker; men maa derhos sige, at A...
LUDVIG HOLBERG
Innovation = Ideas + Execution + Adoption
JAG RANDHAWA
We constantly talk about how to delegate work on a project and who has more knowledge of a certain p...
JAG GREWAL
We can accommodate all of the corporate jets out there. The market for an airport like this is the c...
JAG GILL
I waive the quantum o' the sin, The hazard of concealing: But, och! it hardens a' within, ...
ROBERT BURNS
En saa kalden god Ven fortaalte mig nyeligen udi Fortroelighed, at nogle udi et vist Selskab talede ...
LUDVIG HOLBERG
Jeg haver ofte recommenderet Friehed i at skrive, og anseet de publiqve Censurer som Baand og Lænke...
LUDVIG HOLBERG
Guld er Guld, hvor det end findes, og Lærdom er Lærdom, af hvis Mund den end flyder; Forskiellen a...
LUDVIG HOLBERG
...naar jeg er hiemme, er jeg idelig udi et Slags Arbeyd, som foraarsager Hovedbryden, saa at jeg ga...
LUDVIG HOLBERG
I like putting the deals together. Michele is really good at keeping them from falling apart.
JAG GREWAL
The only time I've seen a problem with trying to find parking there was during Hurricane Rita.
JAG GILL
We've got a deed restriction on all of the private property at the airport that they can't store or ...
JAG GILL
Den 4de Regel man kand give Ungdommen, er, intet at troe, uden det er giort beviisligt, og at forkas...
LUDVIG HOLBERG
...thi det er med Sandhed som med andre Dyder, hvilke, naar Grændser ikke sættes, kand tabe deres ...
LUDVIG HOLBERG
Ett ärr är vad som uppstår när ordet blir kött.
LEONARD COHEN
Varje gång hon kommenterade något blev det stumt. Hugo följde aldrig upp det Ester sa. Ester föl...
LENA ANDERSSON
Jeg fik udi min Ungdom engang Tiltale af en Præst, efterdi en Prædiken, som jeg holdt for ham, hav...
LUDVIG HOLBERG
But in my district I have heard from law enforcement officials and across the State of Florida about...
CLIFF STEARNS
Jeg tør frit sige, taabelige og uskiønsomme Folk; efterdi daglig Erfarenhed viser, at de udueligst...
LUDVIG HOLBERG
Christus den store og rette Lære-Mester blev af GUD skikked ned paa Jorden, for at drive paa de sto...
LUDVIG HOLBERG
I went on a Buddha jag. I read 'Confession of a Buddhist Atheist' by Stephen Batchelor and K...
DENIS O'HARE
Did reiser og nogle Mænd aarlig af stæd,
Som skal for Laugmanden aflegge sin Eed,
Laug-...
PETTER DASS
Da revner tåken - og endnu en gang står han for oss, titanen, lynomfunklet, vassdrivende, skinnend...
PETER WESSEL ZAPFFE
Og jeg var så kjær i ham, å hele verden blev borte når han kom. Jeg husker en mand som kunde kom...
KNUT HAMSUN
Time to cut the cake, newlyweds." Caroline ushers us over to the sweet little two-tier cake, round a...
STACEY BALLIS
Men allermeest er det forundringer værd,
En Ganne indsætter, en anden har lærd,
Den sa...
PETTER DASS
Vi sitter på varden og lar blikket seile. Fra jøkelens islys i øst til Lofotvæggens hilderland i...
PETER WESSEL ZAPFFE
Jeg innså dumhetens uvurderlige betydning for alt åndelig arbeide - den sunne, medfødte eller erv...
SIGURD HOEL
Som skodden skapes, ændres og forsvinder - slik skummer også livsformerne for fjeldets fot. Det er...
PETER WESSEL ZAPFFE
Vem sitter på den tomma tronen?
ANDERS BJöRKELID
You really need the best people in the JAG Corp. Look at what's happened with torture and treatment ...
JOSEPH ZENGERLE
Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det først...
SøREN KIERKEGAARD
Varför heter det utbildning, när man sitter inne? Det borde ju heta inbildning.
- -
Een, som af Missionario blev opmuntret til at troe, sagde: Jeg troer dine Ord; thi du kommer mig for...
LUDVIG HOLBERG
... men du ga fra deg dagene dine, én etter én ble de brukt opp, og til slutt var det ingen igjen,...
LEIF ØSTLI
...den store folkesygdom, kilden til al vor fortræd, er den sort kristendom, som af træle prækes ...
BJøRNSTJERNE BJøRNSON
On vis och," he told himself.

Dawn to dusk. A phrase that meant two things in his native ...
V.E. SCHWAB
Mange Christnes uordentlige Levnet haver maaskee bragt dem til at have saadanne Tanker om sig selv, ...
LUDVIG HOLBERG
Har du tænkt på, at grunden til, at mange ansøgninger og CV’er bliver hurtigt kasseret, er, at ...
CHRISTIAN JESPERSEN
Se nu er jeg borte fra byens larm og
trængsel og aviser og mennesker, jeg er
flygtet fra ...
KNUT HAMSUN
Eventually I booked a 2-line role on a show called 'JAG' and slowly the parts got bigger and...
SAMUEL WITWER
I also did some really crappy TV, like 'Beverly Hills 90210' and 'Jag,' 'The Sentinel' and 'Viper,' ...
ANNE MORRISON
Men, altså – Harry,” vedblev kæmpen og vendte sig bort fra den skræmte Dursley-familie.
...
J.K. ROWLING
I read five books on the Constitution. My favorite was 'Plain, Honest Men' by Richard Beeman...
DENIS O'HARE
I get letters from kids, teenagers and young girls who just want to be Mac. I've had quite a few...
CATHERINE BELL
Naar jeg kommer i Mænds Selskab, presenteres mig enten et Glas Viin eller en Pibe Tabac, som aldeel...
LUDVIG HOLBERG
Hvis I ville tillade os at sige den reene Sandhed, da ansee I os heller som eders egne end som eders...
LUDVIG HOLBERG

More Lena Petersson

Under mellanstadiet sade jag till de som mobbade mig i skolan: "Om ni inte slutar att mobba mig så ...
LENA PETERSSON
Positive, healthy, loving relationships in your twenties... I don't know if anyone would disagre...
LENA DUNHAM
'Lost Boys' is one of my all-time faves. I just thought it would be great to be a vampire. I...
LENA HEADEY
Don't be afraid to feel as angry or as loving as you can, because when you feel nothing, it's just...
LENA HORNE
When I graduated college I had a series of just humiliating jobs that I couldn't believe I was a...
LENA DUNHAM
I find 'Chainsaw' to be a very relaxing film.
LENA HEADEY
I mean, I - it's so funny, I am, you know, I am, you know, a working woman out in the world, but...
LENA DUNHAM
Mean girls die young, sweetie. Take my word for it.
LENA BROWN
I refresh Twitter as thoughtlessly as some twirl their hair.
LENA DUNHAM
It's so nice to get flowers while you can still smell the fragrance
LENA HORNE
You have to be taught to be second class; you're not born that way.
LENA HORNE
To be a good actor, you have to be very smart. But to be a great actor, you also have to have a stre...
LENA OLIN
Rogue turned to her, his face no longer quite so hard. A curl of smoke rose from the pistol in his h...
LENA COAKLEY
He turned and narrowed his eyes at her. "There is a certain sort of girl who wants the wolf to eat o...
LENA COAKLEY
I was so full of joy, the happiest kid. Things changed. I don't want to talk about it. I needed ...
LENA OLIN
This was a family that consumed attractive, talented people. Its aim was to preserve beauty and geni...
LENA MEYDAN
I would love to work with Shane Meadows - great director.
LENA HEADEY
We do try to accommodate our guests who got a sweater and maybe they want it in a different color or...
LENA MICHAUD
We are removing the game from our shelves as soon as possible, and will block purchases of the game ...
LENA MICHAUD
We will absolutely be competitive with Wal-Mart this holiday season.
LENA MICHAUD
It was a landmark church. God, it was just so beautiful. It was very spiritual -- you felt you were ...
LENA MCLIN
The results confirm the view that the euro zone export/investment-led recovery is graduating to a mo...
LENA KOMILEVA
The ECB has to be cautious since risks probably outweigh benefits. So I expect hawkish talk but caut...
LENA KOMILEVA
What we're looking at, if the funds were lost, is a huge loss in these programs and also a loss in c...
LENA DIBBLE
Malcolm X made me very strong at a time I needed to understand what I was angry about. He had peace ...
LENA HORNE
One day I was in school, and the next I was acting opposite Jeremy Irons. That's how quickly it ...
LENA HEADEY
People who never get anxious always amaze me. The world could be breaking up, and they're saying...
LENA HEADEY
I don't have to be an imitation of a white woman that Hollywood sort of hoped I'd become. I&...
LENA HORNE
I was jealous the whole way through.
LENA HEADEY
It was just very noticeable how tight they were. They just enjoyed each other. They had a really coo...
LENA HEADEY
For me, horror movies are a real escape.
LENA HEADEY
I think that people in the phase between being someone's kid and being someone's parent have...
LENA DUNHAM
I was playing with my grandson and he kind of jumped at me, to jump in my arms, and I felt a sharp p...
LENA YOUNG
I've got quite a big gay following. I played a lesbian prostitute in the TV series 'Band Of ...
LENA HEADEY
Malcolm X raised my consciousness about myself and my people and other people more than any person I...
LENA HORNE
There is something vulnerable about showing your tattoos to people, even while it gives you a feelin...
LENA DUNHAM
I always thought the saddest feeling in life is when you're dancing in a really joyful way and t...
LENA DUNHAM
I sometimes want to make a book of every tattoo I wanted to get before I actually got a tattoo, beca...
LENA DUNHAM
All adventurous women do.
LENA DUNHAM
Let's be reasonable and add an eighth day to the week that is devoted exclusively to reading.
LENA DUNHAM
Friday's trade data allowed the market to focus on the cyclical performance of the U.S. economy, ......
LENA KOMILEVA
Yields are the main factor driving flows. The key factor supporting the dollar is expectation of hig...
LENA KOMILEVA
What we're trying to do here is just to have people who smoke recognize themselves in these ads and ...
LENA DIBBLE
They are in a real sticky situation.
LENA WOSIK
We are pleased that that Court protected the fundamental principles of the Cherokee legal system, wh...
LENA AYOUB
Every time I start feeling sexy I trip.
LENA DUNHAM
There is something in the act of having tattoos done that I love. It can be quite addictive. I'v...
LENA HEADEY
It's interesting how we often can't see the ways in which we are being strong - like, you ca...
LENA DUNHAM
It's important not to lay in a bubble bath drinking champagne. It's important to take part i...
LENA OLIN
I want to sing like Aretha Franklin. Before her I wanted the technical ability of Ella Fitzgerald.
LENA HORNE
It's very easy for me to say what success is. I think success is connecting with an audience who...
LENA DUNHAM
There's a perceived inverse relation between looks and talent. Look at Charlize Theron - she mad...
LENA HEADEY
I have an internal protectiveness where it's like, if it comes to just me, as frightened as I am...
LENA HEADEY
When it's low-budget, and you have one other person on the set, you have to make rules.
LENA DUNHAM
The way I saw it, I was fully capable of being treated with indifference that bordered on disdain wh...
LENA DUNHAM
I learned that people are much more game to mock their own personas than you would think.
LENA DUNHAM
I miss that London thing of walking outside and bumping into mates and going, 'Do you want to ge...
LENA HEADEY
I am not a particularly political person, but, as a Tribeca resident, the commodification of Septemb...
LENA DUNHAM
It's so nice to get flowers while you can still smell the fragrance.
LENA HORNE
Who in turn hooked me up with the American Cancer Society , the Center for Health and Wellness , Wit...
LENA YOUNG
It's been hurtful and sad for the other kids.
LENA WOSIK
We are trying to add another infant/toddler teacher to our staff (at Family Building Blocks). The ad...
LENA PRINE
We wanted to increase awareness of our store and how Reruns ties in with the Family Building Blocks,...
LENA PRINE
We feel we will be absolutely competitive with Wal-Mart and the rest of our competitors. Our marketi...
LENA MICHAUD
The ECB has to be cautious since risks probably outweigh benefits. So I expect hawkish talk but caut...
LENA KOMILEVA
The key question for the market is whether they will signal a rate hike before the end of the year.
LENA KOMILEVA
Working in film lets me travel, which is one of my passions. I like to visit remote places and see r...
LENA HEADEY
It does not matter what share of the market it covers but how good the composition is, and for someo...
LENA KOMILEVA
I hate being looked at. Can't stand it. I know, I know - I picked the wrong career. I should hav...
LENA HEADEY
It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it.
LENA HORNE
I'm ridiculous in my oversharing; my mom and sister are very open but a little more judicious th...
LENA DUNHAM
It's ill-becoming for an old broad to sing about how bad she wants it. But occasionally we do.
LENA HORNE
Always be smarter than the people who hire you.
LENA HORNE
I went out with a friend to a lesbian bar, and I flirted my (butt) off. It was such a great night. I...
LENA HEADEY
He's the guy, the creature guy.
LENA HEADEY
I never thought of myself as like, a funny person.
LENA DUNHAM
I worked in Tesco's staff canteen because I fancied a boy on the tills. I served him his lunch i...
LENA HEADEY
I feel like you don't know if someone's equipped for a romantic relationship until they'...
LENA DUNHAM
It's a feeling without a lid, of what you would do, physically, verbally, to protect the one thi...
LENA HEADEY
She has never listened to Deepak Chopra, switched to almond milk, or meditated. Yet she is here, in ...
LENA DUNHAM
That scene in 'The Purge' where my kids, Mary's kids, are in danger was really crazy for...
LENA HEADEY
Getting the role in '300' saved me. I'd been out of work for 11 months after 'The Br...
LENA HEADEY
With fantasy and sci-fi, it's based in a real fandom. You're presenting to experts, and thei...
LENA HEADEY
Let's call a spade a spade - a lot of times when you are a vegetarian it is a just not very effe...
LENA DUNHAM
They really nailed her on the interview. The judges were ruthless.
LENA WOSIK
One of the ideas we are most excited about is increasing its customer base through eBay.
LENA PRINE
Full details of the program will be presented by the governor when he gives budget address on Feb. 1...
LENA PARSONS
Holiday seasons are always very promotional and are always highly competitive. We expect that and pl...
LENA MICHAUD
Friday's trade data allowed the market to focus on the cyclical performance of the U.S. economy. It ...
LENA KOMILEVA
That might just be the little extra impetus they need to seek help and quit smoking.
LENA DIBBLE
There are a lot more new jobs. People see that the market is starting to pick up. The grass is alway...
LENA BOTTOS
The court held that legislators must demonstrate a specific, individualized harm in order to challen...
LENA AYOUB
Every time I get a script it's a matter of trying to know what I could do with it. I see colors, ima...
LENA OLIN
I quit acting when I was 11 because I was cast as a bouncing ball in 'Alice in Wonderland,' ...
LENA DUNHAM
We are currently inspecting a 100 mile radius of track in the state of California and a 300 mile rad...
LENA KENT
Phrases like 'overworked and underpaid' perpetuate that feeling.
LENA BOTTOS
I sort of tend to equate tattoos with prisoners, punks or people with a high level of self-confidenc...
LENA DUNHAM
I love flawed female characters, duking it out.
LENA DUNHAM
I could quite happily run a florist or a bake shop.
LENA HEADEY
Don't be afraid to feel as angry or as loving as you can, because when you feel nothing, it's just d...
LENA HORNE
I don't think I can carry it, but I am absolutely thrilled to be receiving this award.
LENA HORNE
I made a promise to myself to be kinder to other people.
LENA HORNE
He'd knock over bits of the set because he couldn't really see, ... He had the 8-pound head on.
LENA HEADEY
I always imagined that having a baby is something that I'm going to keep in a private place, but...
LENA DUNHAM
It is not the load that breaks you down; it's the way you carry it.
LENA HORNE
Some 'Terminator' fans are outraged that I'm playing Sarah Connor. They think I'm no...
LENA HEADEY
Here's what I have to say about being married: someday you will look at him, hating him with every f...
LENA DUNHAM
I have only touched one other computer at my friend Marissa's house, and found the experience discon...
LENA DUNHAM
I'm sad I'm not in 'The Purge 2.'
LENA HEADEY
There's nothing more exciting for an actor than a chance to lose, to be someone who has lost - e...
LENA HEADEY
I'm half Jewish half WASP.
LENA DUNHAM
Varje gång hon kommenterade något blev det stumt. Hugo följde aldrig upp det Ester sa. Ester föl...
LENA ANDERSSON
As much as I try, when I open my mouth, Lena comes out, And I get so mad.
LENA HORNE
The state is on track in terms of savings and revenues. We have implemented a number of reforms and ...
LENA PARSONS
It's a sad woman who buys her own perfume
LENA JAEGER
He'd lift it up to look at you and talk to you, ... He was like a scary horse.
LENA HEADEY
European legends have sad endings.
LENA HEADEY
When a manager wants to reward an employee and doesn't have the budget to do so, you tack on 'superv...
LENA BOTTOS
Women saying, 'I'm not a feminist' is my greatest pet peeve. Do you believe that women should be pai...
LENA DUNHAM
Don’t lose yourself- you’re the one thing that can’t be found on a map.
LENA IZABELA MEGHANN FRATI
The only known cure for fear is faith
LENA KELLOGG SADLER
Language is a thing of beauty, but our language is warping and dying, and turning into something so ...
LENA IZABELA MEGHANN FRATI
[...] människan lever på ytan, och det som hon inte har för ögonen lär hon sig så småningom l...
ULLA-LENA LUNDBERG
Don’t lose yourself- you’re the one thing that can’t be found on a map.
LENA IZABELA MEGHANN FRATI