✌(-‿-)✌ try FastEmoji.com easy search emojis to copy-paste

Oga. Watu hawaogi ndiyo maana wachafu. Kuoga ni lazima kutumia maji. Ukitaka kuoga neno, tumia maji; na ukitaka kuoga maji, tumia neno; kuwa msafi. Huwezi kuyakimbia maji maana usipooga utanawa, na usiponawa utayanywa tu. Maji ni neno na neno ni uhai wa maji.


Simon Mashalla

Follow: KnowYourQuote on Twitter

  Email Quote to Friends   Link to Quote   Create Short URL  Publish Text About This Quote   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Quotes For You
Watch Cartoons Online Free. Visit and Bookmark: ItSaturday.com!

Related

Lakini damu na maji vina maana kubwa katika maisha yetu. Biblia inaeleza kuwa wakati Yesu Kristo aki...
ENOCK MAREGESI
Damu na maji vilitoka katika mbavu za Yesu Kristo kutokana na upungufu wa damu mwilini, hipovolimia,...
ENOCK MAREGESI
Pesa ni ya muhimu kwa sababu ya mahitaji ya lazima ya wanadamu kama vile chakula, maji, malazi, elim...
ENOCK MAREGESI
Kabla ya kukata roho mapigo ya kasi ya moyo aliyoyapata Yesu kutokana na mshtuko wa hipovolimia, pia...
ENOCK MAREGESI
Aidha, tunaweza kupata inkishafi kutokana na asili ya miili yetu, matukio fulani ya wakati ujao yana...
ENOCK MAREGESI
Neno nakupenda ni rahisi na jepesi kulitamka katika miili yetu, ila ni zito sana katika mioyo yetu. ...
SIMON MASHALLA
Damu, mto wa maisha unaotiririsha maji yake mwilini kwa kusukumwa na pampu za moyo na kuchujwa na fi...
ENOCK MAREGESI
Unapokuwa mbali na Mungu unakuwa mbali na mwanga, unakuwa gizani, unakuwa mbali na joto, unakuwa kat...
ENOCK MAREGESI
Kuna ndoto za mchana na kuna ndoto za usiku. Ndoto za mchana ni maono ya kile ambacho roho inatamani...
ENOCK MAREGESI
Kuwa makini na kila kitu unachofanya kwa maana ubongo ni kitu cha ajabu, ubongo una uwezo wa kukupot...
ENOCK MAREGESI
Kuna ushahidi wa kutosha katika maandiko kwamba Yesu aliugua hipovolimia kutokana na kuchapwa. Yesu ...
ENOCK MAREGESI
Kuna sababu za msingi na za kinabii za damu na maji vilivyotoka katika mbavu za Yesu Kristo msalaban...
ENOCK MAREGESI
Utajiri wa mbinguni ni wa milele na mungu wake ni Yehova. Utajiri wa duniani ni wa muda na mungu wak...
ENOCK MAREGESI
Mandela alikuwa hodari ndiyo maana akapelekwa jela. Alikuwa mvumilivu ndiyo maana akakaa jela kwa mi...
ENOCK MAREGESI
Kitabu cha 'Kolonia Santita' ni kitabu cha wasomi na wasiokuwa wasomi, watu wa mijini na watu wa vij...
ENOCK MAREGESI
Watoto hupenda vitu vinavyong’aa ambavyo havijatulia na vilivyopangiliwa vizuri. Hivyo ndivyo mach...
ENOCK MAREGESI
Kama una akili kuwa kawaida. Kama una nguvu kuwa mkarimu. Kama una pesa kuwa mnyenyekevu. Ukitaka ku...
ENOCK MAREGESI
Mammon ni mungu wa pesa wa kuzimu anayesimamia mambo yote ya kifedha ulimwenguni. Ni miongoni mwa ma...
ENOCK MAREGESI
Katika maisha, kila mtu ni kiongozi na ni mfuasi pia kutegemeana na hali. Kiongozi hatakiwi kuwa na ...
ENOCK MAREGESI
Kumwamini Mwenyezi Mungu wakati wa raha ni rahisi kuliko kumwamini Mwenyezi Mungu wakati wa shida, n...
ENOCK MAREGESI
Muda haututoshi. Tunajua mizigo hiyo ni ya nani. Tunajua nani aliua maafisa wetu wa polisi na maafis...
ENOCK MAREGESI
Mimi ni mwana wa Mungu. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Lengo la kuzaliwa kwangu ni kufanya kazi pamoj...
ENOCK MAREGESI
Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. 2 + 2 = 5. Umoja una sisi (ubinadamu), si mimi (ubinafsi). Watu...
ENOCK MAREGESI
Mwanampotevu dunia ilimfundisha ndiyo maana akarudi kwa baba yake akiwa amenyooka, hakuwa na maadili...
ENOCK MAREGESI
Marafiki zako wa mwanzo ambao bado ni marafiki zako mpaka sasa ni wazuri kuliko wote kutokana na sab...
ENOCK MAREGESI
Mungu anataka tujifunike kwa ngao yake. Yaani, tuwe na imani iliyokomaa katika Bwana na yeye atatufu...
ENOCK MAREGESI
Kuvunja sheria ni sawa na kufanya kosa, na kwa hiyo kuwa mkosaji, mbele ya sheria na mbele ya mungu.
ENOCK MAREGESI
Ukitaka kujua maana halisi ya maisha yako kuwa tayari kufanya vitu vikubwa vitakavyohitaji nguvu ya ...
ENOCK MAREGESI
Kitalifa ni utiifu kamili, woga, umbali (kwa maana ya kuwa mbali na biashara ya mamafia wengine mpak...
ENOCK MAREGESI
Maombi ya sifa huunganisha watu wa Mungu na hutayarisha njia kwa ajili ya uwezo wa Mungu katika mais...
ENOCK MAREGESI
Sabato ilianzishwa na Mungu siku ya saba ya uumbaji wake. Siku ya Sabato ni siku takatifu, iliyoko k...
ENOCK MAREGESI
Majina ya vitabu yanapaswa kuchaguliwa kwa mantiki na kwa makini ya hali ya juu mno, kwa sababu ni m...
ENOCK MAREGESI
Maadui ni wazuri kuliko marafiki na mashabiki ni wazuri kuliko maadui. Maadui wanakusaidia kujua wew...
ENOCK MAREGESI
Jicho ni kiungo cha ajabu zaidi kuliko viungo vyote katika mwili wa mwanadamu baada ya ubongo. Jicho...
ENOCK MAREGESI
Kwa vile hatasamehewa, Shetani hatawasamehe wanadamu. Atahakikisha anauwa kila mtu duniani na kumpel...
ENOCK MAREGESI
Wachawi wanamwabudu Shetani. Lakini Shetani wanayemwabudu si Shetani Ibilisi aliyeumbwa na Mwenyezi ...
ENOCK MAREGESI
Kusudi mimba itungwe lazima kuwepo na kromosomu X na kromosomu Y. Kromosomu ni nyuzinyuzi katika kii...
ENOCK MAREGESI
Kamishna … karibu," alisema Nafi huku akisimama na kutupa gazeti mezani na kuchukua karatasi ya fa...
ENOCK MAREGESI
Jambo ambalo Mungu anataka tulitambue ni kwamba hatuko wenyewe katika bahari hii ya hewa. Hata nyang...
ENOCK MAREGESI
Maana halisi ya ukarimu si kutoa vitu au mali nyingi kwa watu wanaohitaji msaada, bali ni kutoa vitu...
ENOCK MAREGESI
Nguvu za hasi ni mawazo mabaya, na nguvu za chanya ni mawazo mazuri. Nguvu za hasi ni Shetani, kwa v...
ENOCK MAREGESI
Mungu hatakubali kuwa na mtu katika ufalme wake ambaye hatakubali kutawaliwa naye. Usikubali kutawal...
ENOCK MAREGESI
Mfalme Sulemani alikuwa mtu mwenye hekima kuliko wote ulimwenguni. Anatushauri, “Adui yako akiwa a...
ENOCK MAREGESI
Kuamini (mbali na imani, ambayo ni nia ya kujua kisichoweza kujulikana) ni kwa ajili ya vitu usivyow...
ENOCK MAREGESI
Kujua nini kitatokea kesho, au kesho kutwa, au kujua jinsi usaili wako wa kazi utakavyokuwa, au ni m...
ENOCK MAREGESI
Mungu hakutuumba ili tuwe roboti, ambayo hufanya kazi kama ilivyoelekezwa. Alituumba ili tuwe huru. ...
ENOCK MAREGESI
Usiwe na wasiwasi, Peter. Hizo ni hisia zangu tu. Huwezi kuwa mpelelezi. Lakini, kusema ule ukweli, ...
ENOCK MAREGESI
Tumia kipaji ulichopewa na Mungu.
ENOCK MAREGESI
Nilijifunza toka awali umuhimu wa kushindwa katika maisha ijapokuwa nilijitahidi sana, na nilipoende...
ENOCK MAREGESI
Adui wa msalaba ni yule anayeipenda dunia badala ya Mungu, na rafiki wa msalaba ni yule anayempenda ...
ENOCK MAREGESI
Kila mtu kabla ya kuzaliwa alipewa na Mwenyezi Mungu unabii na nyota ya ufalme. Una bahari ya fursa ...
ENOCK MAREGESI
Maskini na tajiri wana mawazo tofauti. Maskini hudhani utajiri ni chanzo cha matatizo. Tajiri hudhan...
ENOCK MAREGESI
Palestina ni nchi ya Waisraeli waliyopewa na Mungu wa Yakobo. Hata hivyo, hawakutimiza masharti. Mun...
ENOCK MAREGESI
Watu wa zamani katika Agano la Kale walikuwa wakiabudu miungu iliyotengenezwa kwa mawe na vinyago. M...
ENOCK MAREGESI
Wakati mwingine inaweza kuonekana kuwa kadiri unavyozidi kujitolea kwa ajili ya watu wengine ndivyo ...
ENOCK MAREGESI
Mtu yoyote anayedanganya ni Shetani, kwani Shetani ni baba wa uongo. Tusikubali kudanganywa ovyo, ha...
ENOCK MAREGESI
Kuwa na huruma kwa malaika anayekulinda ni kujifunika kwa silaha kamili ya Mungu. Ukijifunika kwa pa...
ENOCK MAREGESI
Ndoto za wachawi ni tofauti kidogo na ndoto takatifu. Wachawi wanapokuwa hawahitaji kusafiri kutoka ...
ENOCK MAREGESI
Mungu ana mpango na maisha ya kila mtu hapa duniani bila kujali dini, jinsia, kabila, rangi, taifa, ...
ENOCK MAREGESI
Sababu ya kupanda na kuanguka kwa mataifa ni ya kimaadili na kiroho. Hakuna taifa linaloweza kutegem...
ENOCK MAREGESI
Tafuta kitu cha kufanya katika maisha yako unachokiamini zaidi kuliko pesa, kutoa sauti kwa ajili ya...
ENOCK MAREGESI
Wewe kuingilia mambo ya John ni sawa na kusema, ‘Mungu umeshindwa hebu ngoja na mimi nijaribu; ngo...
ENOCK MAREGESI
Potassium Cyanide si hatari inapokuwa nje. Ni hatari inapojichanganya na asidi za tumboni ambapo hub...
ENOCK MAREGESI
Ne veruj ni u šta što se na strahu temelji.
DOBRICA ĆOSIć
Peter, naomba nitubu kosa. Mimi si mtoto wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Ni mtoto wa Rais wa Meksik...
ENOCK MAREGESI
Mtu aliyepoteza kazi na mke na watoto wake kuuwawa kwa mfano, watu wanapaswa kuwa makini na yeye, an...
ENOCK MAREGESI
Unapofikia hatua ya kuwa na kila kitu katika maisha, unapokuwa umefanya kila kitu ulichotamani kufan...
ENOCK MAREGESI
Ukiwaza kwa kufuata kanuni ya nguvu ya uvutano (ambayo ni kuwaza na kuamini kama kile unachokiwaza t...
ENOCK MAREGESI
Juzi siyo jana ni muendelezo wa juzi kuitwa jana siyo leo na kesho siyo juzi kumbuka jana.
SIMON MASHALLA
Kitabu cha KOLONIA SANTITA kinaweza kusomwa na watu wenye umri wa kuanzia miaka 13 na kuendelea. Kat...
ENOCK MAREGESI
Kasoro za Uzi zilizofanya zisitumiwe tena na kikosi cha usalama cha rais wa Marekani ni kutokuwa na ...
ENOCK MAREGESI
Israeli, kama adhabu kwa uozo wake wa kiroho na kimaadili, ilivamiwa na Ashuru katika mwaka wa 721 B...
ENOCK MAREGESI
Ikiwa huna pesa na una mke na watoto kwa mfano, mke wako (wanawake walio wengi) hatakuona wa maana k...
ENOCK MAREGESI
Usipoangalia kwa undani sana, mapepo wanatutawala kwa sababu hatuna uwezo wa kuwaona. Aidha, wanawez...
ENOCK MAREGESI
Maisha yangu ni darasa. Jifunzeni kutokana na maisha yangu, jifunzeni kutokana na sifa zangu za ushu...
ENOCK MAREGESI
Katika maisha watu wengi hawataki kukuona ukiendelea kwa sababu ukiendelea unakuwa kioo kwao. Ghafla...
ENOCK MAREGESI
Wanawake wenye umri wa miaka kumi na nane hadi ishirini na mbili wanaweza kutawaliwa. Ishirini na mb...
ENOCK MAREGESI
Shetani alikuwa malaika aliyeumbwa na Mungu lakini baadaye akamwonea Mungu wivu, wivu wa madaraka, h...
ENOCK MAREGESI
Musa alipokuwa mlimani kupokea Amri Kumi za Mungu kwa ajili ya Wana wa Israeli alikawia sana kurudi,...
ENOCK MAREGESI
Shetani anaogopa viumbe saba tu hapa duniani na huko mbinguni ukimwondoa Mungu, ambaye anaogopwa na ...
ENOCK MAREGESI
Kuwepo kwa Mti wa Uzima wa Milele katika Bustani ya Edeni (pamoja) na Mti wa Maarifa ya Mema na Maba...
ENOCK MAREGESI
Lakini ukweli ni upi? Ukweli ni kwamba utajiri una changamoto nyingi kuupata na kuudumisha pia kulik...
ENOCK MAREGESI
Mungu alimpa kila mmoja wetu vipawa na vipaji vya pekee kwa ajili ya huduma yake. Kazi yake kwetu ha...
ENOCK MAREGESI
Kitu cha kwanza kufanyika mwanadamu anapozaliwa ni kuvuta pumzi ya kwanza katika mapafu ya mwili wak...
ENOCK MAREGESI
Tunazaliwa, kuteseka na kufa kwa sababu ya dhambi ya asili ya wazazi wetu wa kwanza (Adamu na Hawa)....
ENOCK MAREGESI
Mapenzi, kama ilivyo kwa vitu vyote hapa ulimwenguni, hayawezi kuwepo bila kujumuishwa na fizikia na...
ENOCK MAREGESI
Mwanamke mwenye umri wa miaka arobaini na mbili na kuendelea anafaa kuolewa kama ni mjane na ataweza...
ENOCK MAREGESI
Radia hakuwa na makosa. Wengi huishi maisha yao bure. Yeye aliishi ya kwake kwa ajili ya watu. Hakui...
ENOCK MAREGESI
Majambazi huwapenda wanaowapenda. Chukulia mfano huu: Mimi na Wanda ni marafiki, OK? Baba yake, au g...
ENOCK MAREGESI
Yusufu alikuwa hohehahe kabla na baada ya kuuzwa na nduguze kama mtumwa nchini Misri. Hakuwa na pesa...
ENOCK MAREGESI
Katika dunia ya leo ambapo mamilioni ya watu hutegemea utandawazi kupata pesa, kuwa na imani kwamba ...
ENOCK MAREGESI
Falaki maana yake ni kundi la nyota na sayari ikiwemo dunia. Falaki yetu inaitwa Njiamaziwa, ‘the ...
ENOCK MAREGESI
Familia yako haikusaidii chochote katika mipango ya takdiri yako. Hii inasikitisha sana. Unajitahidi...
ENOCK MAREGESI
Lengo la kuabudu ni kumtukuza, kumheshimu, kumsifia, kumfurahia, na kumpendeza Mungu. Ibada yetu laz...
ENOCK MAREGESI
Kujenga urafiki na wanasiasa wakati mwingine ni kitu kizuri. Wanasaidia kurahisisha mambo.
ENOCK MAREGESI
Amka. Hiki ni kipindi cha mwanamume kumtambua mwanamke. Wanawake kuweni makini na ndoa zenu 2017.
SIMON MASHALLA
Kuna mafanikio ya aina mbili hapa duniani: Mafanikio ya Shetani na mafanikio ya Mungu. Mafanikio ya ...
ENOCK MAREGESI
Mfundishe mtoto wako maadili mema kwa miaka kumi na tatu, katika umri wa miaka kumi na tatu fikra za...
ENOCK MAREGESI
Mungu ni baba yetu wa kiroho. Hivyo basi, tunajua ya kuwa upendo wake umehifadhiwa ndani ya mioyo ye...
ENOCK MAREGESI
Lengo la jina la kitabu ni kuishawishi hadhira kusoma dibaji, na lengo la dibaji ni kuishawishi hadh...
ENOCK MAREGESI

More Simon Mashalla

Mapenzi ni kiburudisho kisichojulikana ladha yake. Huwezi kuyazuia.
SIMON MASHALLA
Migongano ya kutarajia haina maana kamili. Haifundishi.
SIMON MASHALLA
Neno nakupenda ni rahisi na jepesi kulitamka katika miili yetu, ila ni zito sana katika mioyo yetu. ...
SIMON MASHALLA
Nilipozaliwa nilipendwa na kuogopwa, watu walicheza na mimi lakini mimi sikucheza nao. Niliwapenda.
SIMON MASHALLA
Mwanamke bora anahitaji zawadi bora katika maisha yake, hawezi kukwambia na wala haifahamu.
SIMON MASHALLA
If you get drunk today ask yourself why you never got drunk yesterday, and if you got drunk yesterda...
SIMON MASHALLA
Juzi siyo jana ni muendelezo wa juzi kuitwa jana siyo leo na kesho siyo juzi kumbuka jana.
SIMON MASHALLA
Hakuna nyumba nzuri ulimwenguni kama mbinguni.
SIMON MASHALLA
Amka. Hiki ni kipindi cha mwanamume kumtambua mwanamke. Wanawake kuweni makini na ndoa zenu 2017.
SIMON MASHALLA
Haipendezi kuchezea ndoa, iwe yako au ya mwenzako, kama kizibo cha soda. Matokeo yake ni uchafu wa t...
SIMON MASHALLA
Mwanamke hatosheki, anaridhika. Mpendelee!
SIMON MASHALLA
Sema na MOYO wako kuifahamu ROHO yako ujue uko wapi.
SIMON MASHALLA
Usijidanganye. Mungu ahusiki na mwili wako, anahusika na roho yako. Roho inahusika na moyo wako, na ...
SIMON MASHALLA
A phrase 'I love you' is easy to say through our mouths but hard to say in our hearts. Love is not s...
SIMON MASHALLA
Conflicts of anticipation do not have a complete sense. They are not educative.
SIMON MASHALLA
Love is refreshment undefined its flavor. You will not prevent it.
SIMON MASHALLA
When I was born I was loved and feared, people played with me but I never played with them. I loved ...
SIMON MASHALLA
Ukionyesha maisha ambayo si yako kwa watu, ujue unajipotezea muda wako pasipo kujijua. Waache watu w...
SIMON MASHALLA
What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a w...
HERBERT SIMON
Why do we as a people choose to live in beautiful and risky places? Beautiful places are relatively ...
SIMON WINCHESTER
The big picture doesn't just come from distance; it also comes from time.
SIMON SINEK
Listening is active. At its most basic level, it's about focus, paying attention.
SIMON SINEK
The greatest barrier to someone achieving their potential is their denial of it.
SIMON TRAVAGLIA
I like putting my money into things like food and shelter. I'm probably a bad example of an inve...
SIMON BAKER
I own a fart CD. It has, I believe, over 100 fart sounds. A lovely variety, from the up-close and pe...
SIMON HELBERG
If a brand genuinely wants to make a social contribution, it should start with who they are, not wha...
SIMON MAINWARING
Bleak House is just the most astounding piece of work. There's huge, visionary poetry in it.
SIMON CALLOW
Champions are not the ones who always win races - champions are the ones who get out there and try. ...
SIMON SINEK
Artie is a singer, and I'm a writer and player and a singer. We didn't work together on a cr...
PAUL SIMON
Living in France while the Falklands War was going on, I felt a profound sense of shame and betrayal...
SIMON MCBURNEY
If you can clearly articulate the dream or the goal, start.
SIMON SINEK
I don't believe I'll be in the new 'Arrested Development' unless they ask me, in whi...
SIMON HELBERG
A married vicar is likely to regard his vocation as a job - a tough and ill-paid one, to be sure - b...
SIMON HOGGART
So far as the economic condition of society and the general mode of living and thinking were concern...
SIMON NEWCOMB
It's interesting in American culture. We like to build people up and then push them off the pede...
SIMON REX
Transforming a brand into a socially responsible leader doesn't happen overnight by simply writi...
SIMON MAINWARING
Corporations often partner with government after natural disasters, as many companies did in the aft...
SIMON MAINWARING
Not since the digital revolution in the early '90s has technology placed such a comprehensive bu...
SIMON MAINWARING
Brands are facing a new competitive landscape in which self-definition, core values and purpose will...
SIMON MAINWARING
Companies and their brands need to reach out and speak directly to consumers, to honor their values,...
SIMON MAINWARING
More and more companies are reaching out to their suppliers and contractors to work jointly on issue...
SIMON MAINWARING
I'm more interested in what I discover than what I invent.
PAUL SIMON
Faith is an island in the setting sun, But proof is the bottom line for everyone.
PAUL SIMON
I would be willing to do almost anything to make Art happy. I care about our friendship. The only th...
PAUL SIMON
Someone told me it's all happening at the zoo.
PAUL SIMON
If you can get humor and seriousness at the same time, you've created a special little thing, an...
PAUL SIMON
People like us, we think differently, don't we? We are different. We do all the things that others d...
SIMON MORDEN
Some years ago, writing about stage adaptations of fiction, I noted:
JOHN SIMON
Don't listen to those who say, you taking too big a chance. Michelangelo would have painted the Sist...
NEIL SIMON
It is a comfort to the unfortunate to have companions in woe. [Lat., Solamen miseris socios habuis...
SIMON FORMAN
The most important benefit of population size and growth is the increase it brings to the stock of u...
JULIAN SIMON
In Mexico we have a word for sushi: Bait.
JOSE SIMON
To begin with, our perception of the world is deformed, incomplete. Then our memory is selective. Fi...
CLAUDE SIMON
I was bought an electric guitar when I was 12, but my guitar teacher beat me up. I didn't like g...
SIMON COWELL
Not everybody is perfect, and I don't think we should be looking for perfect people.
SIMON COWELL
People confuse ego, lust, insecurity with true love.
SIMON COWELL
When, over fifty years ago, I first became interested in economics - as a discipline that provided t...
SIMON KUZNETS
I was born in Russia in 1901 of Jewish parents and came to the United States in 1922 to join my fath...
SIMON KUZNETS
Does inequality in the distribution of income increase or decrease in the course of a country's ...
SIMON KUZNETS
You must realize that honorary degrees are given generally to people whose SAT scores were too low t...
NEIL SIMON
Music is forever; music should grow and mature with you, following you right on up until you die.
PAUL SIMON
My look was even more solidified when I started singing in Greenwich Village with my sister Lucy. We...
CARLY SIMON
There was a French singer, Francoise Hardy - I used to look at her pictures and try to dress like he...
CARLY SIMON
I try to get to those peculiar and particular things that you never think of to say.
CARLY SIMON
I had a mastectomy in 1998, and then chemo.
CARLY SIMON
Well, I make every song I sing personal. I've never chosen a song that wasn't.
CARLY SIMON
You usually can't tell what's inspiring until you look back on it.
CARLY SIMON
If you want to be a great leader, remember to treat all people with respect at all times. For one, b...
SIMON SINEK
We can't all be good at everything. This is partly the logic behind having a team in the first p...
SIMON SINEK
There are certain times you realize you've got too much money. One was when I started getting bi...
SAM SIMON
Boxing should probably be banned. But until then, I'm a big fan.
SAM SIMON
People don't buy what you do, they buy why you do it.
SIMON SINEK
The Elephantine papyri - written as some of the books of the Bible are being written - is true socia...
SIMON SCHAMA
All of us necessarily hold many casual opinions that are ludicrously wrong simply because life is fa...
JULIAN SIMON
The increase in the world's population represents our victory against death...
JULIAN SIMON
It is your mind that matters economically, as much or more than your mouth or hands. In the long ru...
JULIAN SIMON
Our whole evolution up to this point shows that human groups spontaneously evolve patterns of behavi...
JULIAN SIMON
Our supplies of natural resources are not finite in any economic sense. Nor does past experience giv...
JULIAN SIMON
The world's problem is not too many people, but lack of political and economic freedom.
JULIAN SIMON
I think the great thing about grandparents is seeing another home, realising that people you love ca...
SIMON HOGGART
When I have to play the same role every day, I have the flexibility to play the character in so many...
SIMON BAKER
Non-profits must become deeply engaged in the ways that their donor communities are using social tec...
SIMON MAINWARING
I lived in an attached house. My father used to drive into the wrong driveway all the time. He'd...
PAUL SIMON
The fact of the matter is in that labor negotiations both sides understand that labor strife is coun...
BRUCE SIMON
I had no idea that they were protecting Iraqi oil terminals. What I saw today were some extraordinar...
BRUCE SIMON
Human knowledge has been changing from the word go and people in certain respects behave more ration...
HERBERT SIMON
For teens it works differently. For them it actually is a public space where they can try on new ide...
BRYANT SIMON
This kind of guy is renting space. He bought a cup of coffee in order to have some space.
BRYANT SIMON
The punishment doesn't fit the crime. I've done everything I can to get him out, or at least get him...
CARLY SIMON
I feel that if John Wilkes Booth hadn't shot Abraham Lincoln, Lincoln would have come through his pa...
CARLY SIMON
possibly one of the best in the world. The Americans have a slightly different handicap system, so i...
CARLY SIMON
A little anger is a good thing if it isn't on your own behalf, if it's for others deserving ...
DAVID SIMON
Shakespeare speaks for the human heart but Dickens speaks for the social man and for injustices.
SIMON CALLOW
It's sad that the BBC is toning down Dennis the Menace for a cartoon series. He is losing his we...
SIMON HOGGART
Sudden money is going from zero to two hundred dollars a week. The rest doesn't count.
NEIL SIMON
I'm a happy camper when I'm doing both: writing and art every day, along with a dose of read...
MARGE SIMON
I also learned to play Fruit Ninja on an iPad. It is quite hypnotic, and I hope one day to get past ...
SIMON HOGGART
One of the pleasures of staying with friends is that you get to browse their shelves. I always arriv...
SIMON HOGGART
It's pretty much a lull in the action. We're looking forward to the next few years.
ALAN SIMON
Some of this is obfuscation. The EU system is already completely open and there are some member stat...
SIMON BARBER
I am going out with Paris Hilton.
SIMON REX
There will be 20 or 30 programs like this in synagogues across the country,
CHARLES SIMON
Orchestras are like people. They're the sonic embodiment of their community.
SIMON RATTLE
The question remains: which brands will commit to creating a private sector pillar of social change,...
SIMON MAINWARING
The government regrets very much ... which is the perpetrator of the violence, will have to take res...
BEREKET SIMON
If people are asking me for clubbing tips, then they're in real trouble. My clubbing tip is neve...
SIMON BIRD
But if, on the other hand, we should be justified in rejecting it, if there testified on oath, then,...
SIMON GREENLEAF
There should be three times as many,
BILL SIMON
I want to hear what you have to say.
BOB SIMON
After years of covering wars, it's really nice to get the adrenaline going. Going into a cage with s...
BOB SIMON
It's a nation in mourning. The radio is playing sad songs, television is non-stop coverage. It's mou...
BOB SIMON
He assaults a ball like Tiger Woods,
SIMON HUGHES
If you can't manage to get you own troops behind you when you have a majority of 66 in the House of ...
SIMON HUGHES
They say that Grandma Moses had several canvases going at the same time. Maybe it was a way for her ...
MARGE SIMON
Great leaders are willing to sacrifice the numbers to save the people. Poor leaders sacrifice the pe...
SIMON SINEK
My life is a confusing paradox.
SIMON PENA
Why are you having a normal conversation with him? This is a dairy farmer dressed as a woman.
SIMON COWELL
I think he knows how to articulate something that people are entertained by and still be true to the...
SIMON COWELL
To me, the traffic studies were kind of a sham, because they never defined the criteria for the eval...
SIMON COOK
The Asian region is extremely exciting and active.
SIMON VINSON
People don't buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe
SIMON SINEK
The two died from wounds inflicted from spears on various parts of their bodies and we have taken th...
SIMON KIRAGU
I know a secret,and secrets breed paranoia.
SIMON HOLT
Take care of him. And make him feel important. And if you can do that, you'll have a happy and wonde...
NEIL SIMON
A lot of the ice ... floated out of the Gulf of St. Lawrence.
ROGER SIMON
This is not an appropriate strategy for every operator in the telecoms market, but pioneers have pro...
SIMON SHERRINGTON
Creed would not be caught dead on this show. You've got to start showing, at this point, another sid...
SIMON COWELL
The social sciences, I thought, needed the same kind of rigor and the same mathematical underpinning...
HERBERT SIMON
With the absence of Nathaniel Brooks, our star running back, the young boys looked good in spots. At...
ZEB SIMON
Banning public smoking to reduce the number of people who smoke is low on people's list of prioritie...
SIMON CLARK
Your presence here today reminds us that the partnership between our two great nations is broad -- i...
SIMON CREAN
Technology without hatred can be a blessing. Technology with hatred is always a disaster.
SIMON WIESENTHAL
Some of this is obfuscation. The EU system is already completely open and there are some member stat...
SIMON BARBER
My whole artistic life has always been about change, change, change, move on, move on. It's the only...
PAUL SIMON
I regret that despite my apology to (Castillo) and my efforts to restore a working relationship, he ...
PAUL SIMON
Fat Charlie the archangel files for divorce, he says, well this will eat up a year of my life, and t...
PAUL SIMON
You've got quite a good voice, the problem I have is this looks to me like 10 years ago.
SIMON COWELL
There is no such thing as infinity. Space hasn't been measured yet!
SIMON PENA
Faith is an island in the setting sun, But proof is the bottom line for everyone
PAUL SIMON
If life throws you a fastball, be ready to swing at it!
SIMON PENA
Survival is a privilege which entails obligations. I am forever asking myself what I can do for thos...
SIMON WIESENTHAL
Technology without hate can be so beneficial for mankind, but in conjunction with hatred, it leads t...
SIMON WIESENTHAL
Come, let us do honor to the man who has always honored us.
SIMON WIESENTHAL
I know I am not only the bad conscience of the Nazis. I am also the bad conscience of the Jews. Beca...
SIMON WIESENTHAL
The numbers came in ahead of expectations and they offered a slightly better third-quarter advertisi...
SIMON BAKER
Failure to uphold this Commission decision will allow Microsoft to continue these anti-competitive p...
SIMON AWDE
The record to date is very clear. So far, Microsoft has left the Commission no choice but to pursue ...
SIMON AWDE
Writing is an escape from a world that crowds me. I like being alone in a room. It's almost a form o...
NEIL SIMON
As you can imagine it's not a nice thing when you know 16 grand is looming.
SIMON KHAN
To see a world in a grain of sand, And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your ...
SIMON SINGH
I love living. I have some problems with my life, but living is the best thing they've come up with ...
NEIL SIMON
I firmly believe that if you follow a path that interests you, not to the exclusion of love, sensiti...
NEIL SIMON
It was probably the easiest sell I've ever done, ... I did it on my mobile, and after two minutes of...
SIMON COWELL
As any speaker will tell you, when you address a large number of people from a stage, you try to mak...
SIMON MAINWARING
To be fair to the Inquisition, they only used confessions extracted after the torture had ended, whi...
SIMON HOGGART
'Endgame' resists narrative and even thematic explanation. How you play it has to reflect th...
SIMON MCBURNEY
Psychology. Oh gosh. This is football. It's not psychology class. ... This team needs to beat New En...
COREY SIMON
Executives can no longer hide behind the corporate veil. They need to be accountable for what their ...
SIMON MAINWARING
Quite likely the twentieth century is destined to see the natural forces which will enable us to fly...
SIMON NEWCOMB
I loved that image. It's a symbolic representation of the deepest emotional aspects of their relatio...
SIMON DOONAN
'The Magic Flute,' I think, is fundamentally asking what is it to change people's consci...
SIMON MCBURNEY
I actually think that history has fed off the restlessness of cyber space, of kind of the frantic, s...
SIMON SCHAMA
Theatre is about the collective imagination... Everything I use on-stage is driven by the subject ma...
SIMON MCBURNEY
When you visit a foreign city you are in it, but not of it, separated by a glass wall. Once, while a...
SIMON HOGGART
I love researching all sorts of weird stuff. I always say, 'God help me if the FBI came across m...
SIMON TOYNE
In Mesopotamia or Egypt, for example, the monarch had a god-like religious status. But this is not t...
SIMON SCHAMA
The novelist's obligation to remake the sensuous texture of a vanished world is also the histori...
SIMON SCHAMA
And if you look at the reality in the United States, where you have more than 40 million people belo...
SIMON MAINWARING
She had issues with her fine motor skills.
LIANA SIMON
It had nothing to do with rust. (Sunday), (the Steelers) had the breaks, they played well. They play...
COREY SIMON
Proceeding further, to inquire whether the facts related by the Four Evangelists are proved by compe...
SIMON GREENLEAF
One of the sad things about contemporary journalism is that it actually matters very little. The wor...
DAVID SIMON
Kind 'Guardian' readers have been forwarding me round robin Christmas newsletters for years ...
SIMON HOGGART
The biggest criticism would be buying clothes that are too big or trying too hard. I tend to like th...
SIMON SPURR
Shakespeare wrote all there is that we need to know about dementia in 'King Lear.'
SIMON CALLOW
If my impressions are correct, our educational planing mill cuts down all the knots of genius, and r...
SIMON NEWCOMB
I have always hated celebrities lecturing people on politics.
SIMON COWELL
That was the key,
SIMON KHAN
It's a great hub of activity.
CHERYLE SIMON
I think if Joel Clinton would have got up and played the ball, nothing would have been of it.
SIMON WOOLFORD
We dominated the game in Buffalo because of the start. The start of the game is very important for u...
SIMON GAGNE
He was pretty good. We all felt bad -- but we need to be positive.
SIMON GAGNE
There really is power in numbers. In today’s society one has to understand the true power of word ...
SIMON ZINGERMAN
What we at first deem useless might end up being the next bestseller. It can be the product's novelt...
SIMON ZINGERMAN
It's ever so important to believe in what you do, trust your ability to create and show yourself wor...
SIMON ZINGERMAN
That is why enemies can be great motivators. They serve as fuel for your fire.
SIMON ZINGERMAN
Using your talent, hobby or profession in a way that makes you contribute with something good to thi...
SIMON ZINGERMAN
Remember that your fans are your lifeblood. See that you know who they are, and give them a reason t...
SIMON ZINGERMAN
In those days, if you were a Catholic and wanted to serve the Lord, you became a nun.
CAROL SIMON
Music is very personal. It means different things to different people. To you it means belonging. To...
SIMON CHESHIRE
He took it okay. I'm sure it's frustrating for anyone to be told you may not be the best match. But ...
PATRICK SIMON
You made the others look like good amateurs. ... You looked like a returning pro.
SIMON COWELL
We can always count on people to hate and to fear.To harm one another and to be harmed.To kill and b...
SIMON HOLT
Scholarship was one thing, drudgery another. I very soon concluded that nothing would induce me to r...
SIMON RAVEN
Ultimately, we are all products of the experiences we have and the decisions we make as children, an...
SIMON PEGG
A natural. A total natural. And I like you.
SIMON COWELL
These guys pinned their ears back and got after it. I kind of challenged these guys before we walked...
COREY SIMON
I'm not sure who has the right to say that you have better taste than somebody else, because ess...
SIMON COWELL
I have lost my mother, my father, my five, and ninety relatives in Poland. Poland is for me a cemete...
SIMON WIESENTHAL
You drew such a positive profile of me from this sample that I can only say: I like it!
SIMON WIESENTHAL