┗┃・ ■ ・┃┛ try VineVineVine.com fun and interesting vines

Jeg kommer netop nu fra et Selskab, hvor jeg var Sjælen; Vittigheder strømmede ud fra min Mund, alle loe, beundrede mig - men jeg gik, ja den Tankestreg bør være ligesaa lang som Jordbanens Radier ------------------------------- hen og ville skyde mig selv.


Søren Kierkegaard

  Email Quote to Friends   Link to Quote   Create Short URL  Publish Text About This Quote   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Quotes For You

Related

Se nu er jeg borte fra byens larm og
trængsel og aviser og mennesker, jeg er
flygtet fra ...
KNUT HAMSUN
Naar jeg kommer i Mænds Selskab, presenteres mig enten et Glas Viin eller en Pibe Tabac, som aldeel...
LUDVIG HOLBERG
Een, som af Missionario blev opmuntret til at troe, sagde: Jeg troer dine Ord; thi du kommer mig for...
LUDVIG HOLBERG
...naar jeg er hiemme, er jeg idelig udi et Slags Arbeyd, som foraarsager Hovedbryden, saa at jeg ga...
LUDVIG HOLBERG
En saa kalden god Ven fortaalte mig nyeligen udi Fortroelighed, at nogle udi et vist Selskab talede ...
LUDVIG HOLBERG
Mig angrer av mit hjertens grund
jeg bogen skulde lære
at jeg for alt det jeg har slitt PETTER DASS
Og jeg var så kjær i ham, å hele verden blev borte når han kom. Jeg husker en mand som kunde kom...
KNUT HAMSUN
Jeg haver mærket sagde Henric udi Mascaraden, at man ved Dantz kand fordrive Løsagtighed; Thi mang...
LUDVIG HOLBERG
Saadanne haarde Vilkaar underkaste de fleeste sig selv, for at følge Strømmen, og for at i Agt tag...
LUDVIG HOLBERG
Men, altså – Harry,” vedblev kæmpen og vendte sig bort fra den skræmte Dursley-familie.
...
J.K. ROWLING
Min mor snakker højere og højere, i takt med at hun bliver mere beruset. Hun får en hæslig stemm...
SøRINE STEENHOLDT
Jeg fik udi min Ungdom engang Tiltale af en Præst, efterdi en Prædiken, som jeg holdt for ham, hav...
LUDVIG HOLBERG
Jeg haver ofte recommenderet Friehed i at skrive, og anseet de publiqve Censurer som Baand og Lænke...
LUDVIG HOLBERG
Jeg siger, uden Incommodation: Efterdi en kostbar Klædning kand være lige saa let at bære som en ...
LUDVIG HOLBERG
Men jeg drister mig, uden Vanitet, at sige, at vore Nordiske Tilskuere, helst af Middelstand, ere la...
LUDVIG HOLBERG
Jeg tør frit sige, taabelige og uskiønsomme Folk; efterdi daglig Erfarenhed viser, at de udueligst...
LUDVIG HOLBERG
I ville, at vi skal være Christne, og I ville selv ikke være det. Men, hvis I ville ikke være Chr...
LUDVIG HOLBERG
- Jeg ville bli skuespillerinne en gang. Jeg tok timer, har jeg fortalt deg det, Kim?
- Hvorfor...
LARS SAABYE CHRISTENSEN
... men du ga fra deg dagene dine, én etter én ble de brukt opp, og til slutt var det ingen igjen,...
LEIF ØSTLI
...tilstaaer jeg gierne, at Charactererne ere outrerede udi visse Stykker; men maa derhos sige, at A...
LUDVIG HOLBERG
Thi enhver Skribent kand nu agere Comoedie Skriver og ingen frygter at see sit Arbeide spildt, i hvo...
LUDVIG HOLBERG
Guld er Guld, hvor det end findes, og Lærdom er Lærdom, af hvis Mund den end flyder; Forskiellen a...
LUDVIG HOLBERG
Jeg er nu nætop højtidelig udstødt af Grundtvigs lejr – fordi jeg ikke kan, ikke vil have ”dj...
BJøRNSTJERNE BJøRNSON
Men Hammerøe ligger der inde med Land,
Beskicket for en residerende Mand,
Som Tienesten...
PETTER DASS
Som så ofta när jag var i den åldern undrade jag vem jag var, och vad det egentligen var som titt...
NEIL GAIMAN
Min Herres behagelige Sendebrev af 27de Dag udi Glugmaanet, (a) haver jeg den anden Dag af Blidemaan...
LUDVIG HOLBERG
Demonisk er bare noe sludder jeg fant for å berge livet i ham. Hadde jeg ikke så gjort, hadde det ...
HENRIK IBSEN
Men, naar Comoedier ere moralske og opbyggelige, kand jeg ikke see, med hvad Føye man kand kaste Fo...
LUDVIG HOLBERG
Som skodden skapes, ændres og forsvinder - slik skummer også livsformerne for fjeldets fot. Det er...
PETER WESSEL ZAPFFE
Jeg kalder nyttige Bøger dem, som sette Boghandlere udi Activitet, som forfremme Handel, og komme d...
LUDVIG HOLBERG
I disse sekunder, som koncentrationen gjør tidløse, oplever jeg hvordan hele min skjæbnes brede v...
PETER WESSEL ZAPFFE
Jeg innså dumhetens uvurderlige betydning for alt åndelig arbeide - den sunne, medfødte eller erv...
SIGURD HOEL
Hvad er det?” spurgte Ron og pegede på et stort fad med noget, der lignede sammenkogte muslinger,...
J.K. ROWLING
Da een blev straffet, efterdi han havde Medhustruer, svarede han, at han fulte sin Tilbøyelighed, s...
LUDVIG HOLBERG
Hvis ingen anden Nytte var ved Thee og Café, var dog denne, at Drukkenskab, som tilforn gik saa meg...
LUDVIG HOLBERG
..en av os bondestudenter som er blit skadet indvortes ved å bli overflyttet til fremmed jord og at...
KNUT HAMSUN
Mange Christnes uordentlige Levnet haver maaskee bragt dem til at have saadanne Tanker om sig selv, ...
LUDVIG HOLBERG
Did reiser og nogle Mænd aarlig af stæd,
Som skal for Laugmanden aflegge sin Eed,
Laug-...
PETTER DASS
Le jeu dechec, sige de Franske, n'est pas assez jeu: Det er, Skakspill og andre af samme Betydelse, ...
LUDVIG HOLBERG
De som har makt over ordene bør være edru blant de rasende.
PER FUGELLI
Jag vill, i mitt liv, få älska någon som älskar mig.
JONAS GARDELL
-ingen Penge mere og kan ikke arbejde, blaut, Far, udsuget, Fan danse mig.
KNUT HAMSUN
Under mellanstadiet sade jag till de som mobbade mig i skolan: "Om ni inte slutar att mobba mig så ...
LENA PETERSSON
Jeg haver ellers merket dette, at ingen taaler mindre Kulde end Nordmænd.
LUDVIG HOLBERG
Jeg elsker dig. Du er mit hjerte.” I love you. You are my heart. -Soren
TIFFANY REISZ
COBOL er i dag uten tvil verdens mest brukte høynivå programmeringsspråk. Det har vært i kontinu...
PER ASBJøRN HOLST
Da den arvelige Synd blev forklaret for nogle, sagde de: Hvi lod GUD ikke Adam og Eva strax omkomme ...
LUDVIG HOLBERG
Thi, endskiønt en Ting kand være den samme, saa foraarsager dog Maaden, paa hvilken den skeer, at ...
LUDVIG HOLBERG
≫Værre?≪ Filip rystede på hovedet. ≫Hvad er værre end døden?≪
≫Jeg troede, du hav...
KENNETH BøGH ANDERSEN
Byd Manden paa samme Nadvær til Giæst,
Jeg veed dog du hannem behagelig est,
Saa lærr ...
PETTER DASS
Thi Gurru hun svarede Halvor en Pæl,
Tak have den Dan-Qvind' som giorde saa vel,
Og icke...
PETTER DASS
De vågnede næste dag til strålende solskin og en frisk brise. “Perfekt Quidditch-vejr” sagde ...
J.K. ROWLING
Christus den store og rette Lære-Mester blev af GUD skikked ned paa Jorden, for at drive paa de sto...
LUDVIG HOLBERG
Vi samles på Fortroppens hjørne mot vest og ser over mot tinden. Fra blokken vi står på har Pan ...
PETER WESSEL ZAPFFE
En Skoemager maa ogsaa være vel dreven udi Philosophia morali, og ingen Læsning er ham meere forn...
LUDVIG HOLBERG
En Skoemager maa og tildeels være Theologus; saa at han veed at giøre Forskiel imellem Religions-S...
LUDVIG HOLBERG
At holde Stand udi slige Fristelser er en Qvalitet, som nærmer sig til Heroismum; hvorudover de, so...
LUDVIG HOLBERG
Vi sitter på varden og lar blikket seile. Fra jøkelens islys i øst til Lofotvæggens hilderland i...
PETER WESSEL ZAPFFE
...den store folkesygdom, kilden til al vor fortræd, er den sort kristendom, som af træle prækes ...
BJøRNSTJERNE BJøRNSON
Dessutom kunde jag inte glömma vad min syster en gång hade sagt till mig medan hon ammade: ''Att s...
ELIZABETH GILBERT
Katolska kyrkor är fyllda av bilder på människor som är heliga; helgonen bär ofta med sig någo...
AUGUSTIN ERBA
Tutta l’arte è un problema di equilibrio fra due opposti.
CESARE PAVESE
≫Rækker man Fanden en lillefinger…≪ grinede Filip.
≫Så tager han hele armen,≪ svare...
KENNETH BøGH ANDERSEN
Hvis I ville tillade os at sige den reene Sandhed, da ansee I os heller som eders egne end som eders...
LUDVIG HOLBERG
Først er det nu denne brysomme rettsskaffenhetsfeberen, og så det som verre er, -alltid går De og...
HENRIK IBSEN
Vi foraktet ikke de gamle. Tvert imot, vi var dem takknemlige for meget, men først og fremst for de...
SIGURD HOEL
Da hans Soldater udi det Aar 1637 havde fanget et Fruentimmer af en stor og rar Skiønhed, bragte de...
LUDVIG HOLBERG
Alle, der ser og maler en grøn himmel og en blå kornmark, burde steriliseres.
ADOLF HITLER
Søte bløte stikkelsbær. Hvorfor vokser du på så sinte trær? Hvorfor kan du ikke neste vår, vo...
INGER HAGERUP
Den 4de Regel man kand give Ungdommen, er, intet at troe, uden det er giort beviisligt, og at forkas...
LUDVIG HOLBERG
Har du tænkt på, at grunden til, at mange ansøgninger og CV’er bliver hurtigt kasseret, er, at ...
CHRISTIAN JESPERSEN
Le storie sono fra tutte le cose le più selvagge. Le storie inseguono, predano e mordono.
PATRICK NESS
For selv om du tilbringer livet med å jage opplevelser, lytte til den mest utsøkte klassisk musikk...
KAMAND KOJOURI
Ja Mandeviljens QUANTUM SATIS
står bogført som din Rigdoms Rad
Men Prest, din CONTO CARI...
HENRIK IBSEN
Der er mange i den kriminelle verden, der gerne vil være en succes, men godt ved, at de ikke kan bl...
OLAV HERGEL
Det fanns inte mycket forskning och kunskap om autism när jag växte upp och gick i grundskolan. De...
LENA PETERSSON
They want to have adventure flights here using jet fighters, MIG. If it's added activity, we welcome...
LEE CABRERA
Men allermeest er det forundringer værd,
En Ganne indsætter, en anden har lærd,
Den sa...
PETTER DASS
I definitely haven't given up my aspirations of being a rock star,
MIG AYESA
Men tillige med denne U-ligheds Ophævelse, forsvandtes all Æmulation; saa at de, som tilforn havde...
LUDVIG HOLBERG
I skille eder ved den Fordeel, som eders Religions Principia giver eder over Mahomedaner. Naar de br...
LUDVIG HOLBERG
...er det meget sterke krefter som søker å erstatte friluftsliv med mekanisert miljøødeleggende ...
ARNE NæSS
Fra Lippo, we have learned from thee A lesson of humanity: To every mother's heart forlorn, ...
RICHARD WATSON GILDER
Atra gulai un ilian tauthr ono un atra ono waise skolir fra rauthr. - Let luck and happiness follow ...
CHRISTOPHER PAOLINI
Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det først...
SøREN KIERKEGAARD
Baby one more time
MIG AYESA
Live and Let Die
MIG AYESA
He who wishes to paint Christ's story must live with Christ.
FRA ANGELICO
Baby, I Love Your Way
MIG AYESA
the hardest elimination show of the whole season.
MIG AYESA
I know they're not selling out. This is something they take very, very seriously,
MIG AYESA
Just because I am a nice guy, it doesn't mean I am not sexy,
MIG AYESA
Pjäsen handlade, sa Konungen till mig, om att ondskan funnes i så hög grad hos dessa människor v...
PER OLOV ENQUIST
Fru Weasley vækkede dem tidligt den følgende onsdag.

Efter en let morgenmad bestående ...
J.K. ROWLING
He who does Christ's work must stay with Christ always.
FRA ANGELICO
Tournaments really gave us our business back. We were without them for four months.
CINDY FRA
We try and keep 13 tables full all day long.
CINDY FRA
Baby I Love Your Way
MIG AYESA
I think INXS wants to see a darker side of me,
MIG AYESA
What they're doing here in Rock Star:INXS is revolutionary. No other band has done anything like thi...
MIG AYESA

More Søren Kierkegaard

Many of us pursue pleasure with such breathless haste that we hurry past it.
SøREN KIERKEGAARD
Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.
SøREN KIERKEGAARD
The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays...
SøREN KIERKEGAARD
I see it all perfectly; there are two possible situations — one can either do this or that. My hon...
SøREN KIERKEGAARD
Every mental act is composed of doubt and belief,
but it is belief that is the positive, it is ...
SøREN KIERKEGAARD
God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonde...
SøREN KIERKEGAARD
Never cease loving a person, and never give up hope for him, for even the prodigal son who had falle...
SøREN KIERKEGAARD
Whether you are man or woman, rich or poor, dependent or free, happy or unhappy; whether you bore in...
SøREN KIERKEGAARD
Besides, Christianity is not a doctrine to be taught, but rather a life to be lived.
SøREN KIERKEGAARD
People understand me so poorly that they don't even understand my complaint about them not understan...
SøREN KIERKEGAARD
People try to persuade us that the objections against Christianity spring from doubt. That is a comp...
SøREN KIERKEGAARD
And when the hourglass has run out, the hourglass of temporality, when the noise of secular life has...
SøREN KIERKEGAARD
آیا مضحک تر از این مردم یافت می شود، که هیچ وقت از آزادی ...
SøREN KIERKEGAARD
My life is absolutely meaningless. When I consider the different periods into which it falls, it see...
SøREN KIERKEGAARD
Let other complain that the age is wicked; my complaint is that it is paltry; for it lacks passion. ...
SøREN KIERKEGAARD
Your own tactic is to train yourself in the art of becoming enigmatic to everybody. My young friend,...
SøREN KIERKEGAARD
People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use.
SøREN KIERKEGAARD
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.
SøREN KIERKEGAARD
What if everything in the world were a misunderstanding, what if laughter were really tears?
SøREN KIERKEGAARD
When one has once fully entered the realm of love, the world — no matter how imperfect — becomes...
SøREN KIERKEGAARD
The most painful state of being is remembering the future, particularly the one you'll never have.
SøREN KIERKEGAARD
There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believ...
SøREN KIERKEGAARD
Now, with God's help, I shall become myself.
SøREN KIERKEGAARD
Therefore, truth is not a matter of knowing this or that but of being in the truth.
SøREN KIERKEGAARD
Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det først...
SøREN KIERKEGAARD
The more he needs God, the more deeply he comprehends he is in need of God, and then the more he in ...
SøREN KIERKEGAARD
It is the thought, not the incidentals of expression, that essentially makes an exposition unpopular...
SøREN KIERKEGAARD
It is a positive starting point for philosophy when Aristotle says that philosophy begins with wonde...
SøREN KIERKEGAARD
Idleness, we are accustomed to say, is the root of all evil. To prevent this evil, work is recommend...
SøREN KIERKEGAARD
What am I? The modest narrator who accompanies your triumphs; the dancer who supports you when you r...
SøREN KIERKEGAARD
My love consumes me. Only my voice is left, a voice which has fallen in love with you whispers to yo...
SøREN KIERKEGAARD
When I was young, I forgot how to laugh in the cave of Trophonius; when I was older, I opened my eye...
SøREN KIERKEGAARD
What is youth? A dream. What is love? The dream's content.
SøREN KIERKEGAARD
Language has time as its element; all other media have space as their element.
SøREN KIERKEGAARD
...even the richest personality is nothing before he has chosen himself, and on the other hand even ...
SøREN KIERKEGAARD
If I were to wish for anything, I should not wish for wealth and power, but for the passionate sense...
SøREN KIERKEGAARD
The Bible is very easy to understand. But we Christians are a bunch of scheming swindlers. We preten...
SøREN KIERKEGAARD
Once you label me you negate me.
SøREN KIERKEGAARD
Love is the expression of the one who loves, not of the one who is loved. Those who think they can l...
SøREN KIERKEGAARD
Take away paradox from the thinker and you have a professor.
SøREN KIERKEGAARD
I am courteous enough to assume that everyone in this so aesthetically voluptuous age, so potent and...
SøREN KIERKEGAARD
The most common form of despair is not being who you are.
SøREN KIERKEGAARD
The difference between an admirer and a follower still remains, no matter where you are. The admirer...
SøREN KIERKEGAARD
In a theater, it happened that a fire started offstage. The clown came out to tell the audience. The...
SøREN KIERKEGAARD
To cheat oneself out of love is the most terrible deception; it is an eternal loss for which there i...
SøREN KIERKEGAARD
If anyone thinks he has faith and yet is indifferent towards this possession, is neither cold nor ho...
SøREN KIERKEGAARD
Nothing ventured, nothing gained.
SøREN KIERKEGAARD
It happened that a fire broke out backstage in a theater. The clown came out to inform the public. T...
SøREN KIERKEGAARD
Loving just one is too little; loving all is being superficial; knowing yourself and loving as many ...
SøREN KIERKEGAARD
I have never been joyful, and yet it has always seemed as if joy were my constant companion, as if t...
SøREN KIERKEGAARD
من زمانم را این گونه قسمت کرده ام: نیمش را می خوابم، و در...
SøREN KIERKEGAARD
The same thing happened to me that, according to legend, happened to Parmeniscus, who in the Trophon...
SøREN KIERKEGAARD
I have the courage, I believe, to doubt everything; I have the courage, I believe, to fight with eve...
SøREN KIERKEGAARD
Anxiety is the dizziness of freedom.
SøREN KIERKEGAARD
The greatest hazard of all, losing one’s self, can occur very quietly in the world, as if it were ...
SøREN KIERKEGAARD
For I have trained myself and am training myself always to be able to dance lightly in the service o...
SøREN KIERKEGAARD
To venture causes anxiety, but not to venture is to lose one's self.... And to venture in the highes...
SøREN KIERKEGAARD
When you are one of several, then you have lost your freedom; you cannot send for your traveling boo...
SøREN KIERKEGAARD
What is a poet? An unhappy man who hides deep anguish in his heart, but whose lips are so formed tha...
SøREN KIERKEGAARD
Don't you know that a midnight hour comes when everyone has to take off his mask? Do you think life ...
SøREN KIERKEGAARD
How did I get into the world? Why was I not asked about it and why was I not informed of the rules a...
SøREN KIERKEGAARD
And this is one of the most crucial definitions for the whole of Christianity; that the opposite of ...
SøREN KIERKEGAARD
The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.
SøREN KIERKEGAARD
It is unbelievable what a person of prayer can achieve if he would but close the doors behind him.
SøREN KIERKEGAARD
There is something frightful in the fact that the most dangerous thing of all, playing at Christiani...
SøREN KIERKEGAARD
Of all ridiculous things the most ridiculous seems to me, to be busy — to be a man who is brisk ab...
SøREN KIERKEGAARD
I feel as if I were a piece in a game of chess, when my opponent says of it: That piece cannot be mo...
SøREN KIERKEGAARD
دردها، اگر فرد را نشکنند، به او غرور می آموزند.
SøREN KIERKEGAARD
If anyone on the verge of action should judge himself according to the outcome, he would never begin...
SøREN KIERKEGAARD
In addition to my other numerous acquaintances, I have one more intimate confidant… My depression ...
SøREN KIERKEGAARD
When I get up in the morning, I go right back to bed again. I feel best in the evening the moment I ...
SøREN KIERKEGAARD
... به همین خاطر است که جان من پیوسته به سوی عهد عتیق و شک...
SøREN KIERKEGAARD
...my soul always reverts to the Old Testament and to Shakespeare. There at least one feels that it'...
SøREN KIERKEGAARD
My melancholy is the most faithful mistress I have known; what wonder, then, that I love her in retu...
SøREN KIERKEGAARD
My time I divide as follows: the one half I sleep; the other half I dream. I never dream when I slee...
SøREN KIERKEGAARD
What is existence for but to be laughed at if men in their twenties have already attained the utmost...
SøREN KIERKEGAARD
I have only one friend, and that is echo. Why is it my friend? Because I love my sorrow, and echo do...
SøREN KIERKEGAARD
I am a fork, and I will stick you!
SøREN KIERKEGAARD
Whoever has learned to be anxious in the right way has learned the ultimate.
SøREN KIERKEGAARD
Truth always rests with the minority, and the minority is always stronger than the majority, because...
SøREN KIERKEGAARD
The task is not to find the lovable object, but to find the object before you lovable – whether gi...
SøREN KIERKEGAARD
Metaphorically speaking, a person's ideas must be the building he lives in - otherwise there is some...
SøREN KIERKEGAARD
The greatest danger to Christianity is, I contend, not heresies, heterodoxies, not atheists, not pro...
SøREN KIERKEGAARD
In relationship to God one can not involve himself to a certain degree. God is precisely the contrad...
SøREN KIERKEGAARD
The majority enjoy a young girl as they enjoy a glass of champagne, at one effervescent moment-oh, y...
SøREN KIERKEGAARD
I have just now come from a party where I was its life and soul; witticisms streamed from my lips, e...
SøREN KIERKEGAARD
It is so hard to believe because it is so hard to obey.
SøREN KIERKEGAARD
A fire broke out backstage in a theatre. The clown came out to warn the public; they thought it was ...
SøREN KIERKEGAARD
If there were no eternal consciousness in a man, if at the bottom of everything there were only a wi...
SøREN KIERKEGAARD
With every increase in the degree of consciousness, and in proportion to that increase, the intensit...
SøREN KIERKEGAARD
The matter is quite simple. The bible is very easy to understand. But we Christians are a bunch of s...
SøREN KIERKEGAARD
You love the accidental. A smile from a pretty girl in an interesting situation, a stolen glance, th...
SøREN KIERKEGAARD
The proud person always wants to do the right thing, the great thing. But because he wants to do it ...
SøREN KIERKEGAARD
To dare is to lose one's footing momentarily. Not to dare is to lose oneself.
SøREN KIERKEGAARD
What labels me, negates me.
SøREN KIERKEGAARD
A 'no' does not hide anything, but a 'yes' very easily becomes a deception.
SøREN KIERKEGAARD
The most ludicrous of all ludicrous things, it seems to me, is to be busy in the world, to be a man ...
SøREN KIERKEGAARD
Aren't people absurd! They never use the freedoms they do have but demand those they don't have; the...
SøREN KIERKEGAARD
شاعر کیست؟ انسانی اندوهگین که غم ژرفش را در قلب نهان می ...
SøREN KIERKEGAARD
No one comes back from the dead, no one has entered the world without crying; no one is asked when h...
SøREN KIERKEGAARD
On the secretly blushing cheek is reflected the glow of the heart
SøREN KIERKEGAARD
No! No one who was great in the world will be forgotten, but everyone was great in his own way, and ...
SøREN KIERKEGAARD
Ulysses was not comely, but he was eloquent,
Yet he fired two goddesses of the sea with love
SøREN KIERKEGAARD
A Swede quoting a Dane
KIERKEGAARD
People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use.
KIERKEGAARD
Our life always expresses the result of our dominant thoughts.
KIERKEGAARD
Life must be lived forward, but can only be understood backwards.
KIERKEGAARD
The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays...
KIERKEGAARD
People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use.
KIERKEGAARD
Once you label me you negate me.
KIERKEGAARD
People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use...
KIERKEGAARD
If I were to wish for anything, I should not wish for wealth and power, but for the passionate sense...
SOREN KIERKEGAARD
The Media is an abstraction (because a newspaper is not concrete and only in an abstract sense can b...
SOREN KIERKEGAARD
The present generation, wearied by its chimerical efforts, relapses into complete indolence. Its con...
SOREN KIERKEGAARD
The self is only that which it is in the process of becoming.
SOREN KIERKEGAARD
It is so hard to believe because it is so hard to obey.
SOREN KIERKEGAARD
Adversity draws men together and produces beauty and harmony in life's relationships, just as the co...
SOREN KIERKEGAARD
Geniuses are like thunderstorms. They go against the wind, terrify people, cleanse the air.
SOREN KIERKEGAARD
God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonde...
SOREN KIERKEGAARD
Truth always rests with the minority, and the minority is always stronger than the majority, because...
SOREN KIERKEGAARD
The difference between a man who faces death for the sake of an idea and an imitator who goes in sea...
SOREN KIERKEGAARD
In addition to my other numerous acquaintances, I have one more intimate confidant. My depression is...
SOREN KIERKEGAARD
I feel as if I were a piece in a game of chess, when my opponent says of it: That piece cannot be mo...
SOREN KIERKEGAARD
When you open the door which you shut in order to pray to God, the first person you meet as you go o...
SOREN KIERKEGAARD
Just as in earthly life lovers long for the moment when they are able to breathe forth their love fo...
SOREN KIERKEGAARD
Take away paradox from the thinker and you have a professor.
SOREN KIERKEGAARD
Patience is necessary, and one cannot reap immediately where one has sown.
SOREN KIERKEGAARD
Don't forget to love yourself.
SOREN KIERKEGAARD
Old age realizes the dreams of youth: look at Dean Swift; in his youth he built an asylum for the in...
SOREN KIERKEGAARD
Once you label me, you negate me
SOREN KIERKEGAARD
Prayer doesn't change God, but changes him who prays
SOREN KIERKEGAARD
If I were to wish for anything, I should not wish for wealth and power, but for the passionate sense...
SOREN KIERKEGAARD
To dare is to lose one's footing momentarily. Not to dare is to lose oneself.
SOREN KIERKEGAARD
Honour him, dear Symparanekromenoi, for his grey hair and his misfortune.
SOREN KIERKEGAARD
People demand freedom of speech as compensation for the freedom of thought, which they seldom use.
SOREN KIERKEGAARD
The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays...
SOREN KIERKEGAARD
The more a man can forget, the greater the number of metamorphoses which his life can undergo, the m...
SOREN KIERKEGAARD
If mankind had not embedded itself, with the momentum of centuries and the passion of habit, in the ...
SOREN KIERKEGAARD
Once you label me you negate me.
SOREN KIERKEGAARD
Face the facts of being what you are, for that is what changes what you are.
SOREN KIERKEGAARD
How ironical that it is by means of speech that man can degrade himself below the level of dumb crea...
SOREN KIERKEGAARD
I begin with the principle that all men are bores. Surely no one will prove himself so great a bore ...
SOREN KIERKEGAARD
Nowadays not even a suicide kills himself in desperation. Before taking the step he deliberates so l...
SOREN KIERKEGAARD
Purity of heart is to will one thing.
SOREN KIERKEGAARD
Repetition is the reality and the seriousness of life.
SOREN KIERKEGAARD
During the first period of a man's life, the danger is not to take the risk.
SOREN KIERKEGAARD
Life can only be understood back- wards; but it must be lived forwards.
SOREN KIERKEGAARD
Irony is a disciplinarian feared only by those who do not know it, but cherished by those who do
SOREN KIERKEGAARD
People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use.
SOREN KIERKEGAARD
Boredom is the root of all evil - the despairing refusal to be oneself.
SOREN KIERKEGAARD
Life has its own hidden forces which you can only discover by living.
SOREN KIERKEGAARD
Love does not alter the beloved, it alters itself.
SOREN KIERKEGAARD
What is a poet? An unhappy person who conceals profound anguish in his heart but whose lips are so f...
SOREN KIERKEGAARD
Anxiety is the dizziness of freedom.
SOREN KIERKEGAARD
I see it all perfectly; there are two possible situations - one can either do this or that. My hones...
SOREN KIERKEGAARD
Marriage brings one into fatal connection with custom and tradition, and traditions and customs are ...
SOREN KIERKEGAARD
Don't forget to love yourself. -Soren Kierkegaard.
SOREN KIERKEGAARD
The thinker without a paradox is like a lover without a feeling: a paltry mediocrity.
SOREN KIERKEGAARD
It is quite true what Philosophy says: that Life must be understood backwards. But that makes one fo...
SOREN KIERKEGAARD
Listen to the cry of a woman in labor at the hour of giving birth -look at the dying man's struggle ...
SOREN KIERKEGAARD
Do you not know that there comes a midnight hour when every one has to throw off his mask? Do you be...
SOREN KIERKEGAARD
Life must be lived forward, but can only be understood backwards.
SOREN KIERKEGAARD
A great man is one that can develop convictions in solitude and carry them out in a crowd.
SOREN KIERKEGAARD
Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, b...
SOREN KIERKEGAARD
The highest and most beautiful things in life are not to be heard about, nor read about, nor seen bu...
SOREN KIERKEGAARD
The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins
SOREN KIERKEGAARD
Since boredom advances and boredom is the root of all evil, no wonder, then, that the world goes bac...
SOREN KIERKEGAARD
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.
SOREN KIERKEGAARD
It belongs to the imperfection of everything human that man can only attain his desire by passing th...
SOREN KIERKEGAARD
Love is all, it gives all, and it takes all.
SOREN KIERKEGAARD
Prayer does not change God, but it changes him who prays.
SOREN KIERKEGAARD
Be that self which one truly is.
SOREN KIERKEGAARD
The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.
SOREN KIERKEGAARD
Father in Heaven! When the thought of thee wakes in our hearts let it not awaken like a frightened b...
SOREN KIERKEGAARD
Prayer does not change God, but changes him who prays.
SOREN KIERKEGAARD
Far from idleness being the root of all evil, it is rather the only true good.
SOREN KIERKEGAARD
The most terrible fight is not when there is one opinion against another, the most terrible is when ...
SOREN KIERKEGAARD
Faith is the highest passion in a human being. Many in every generation may not come that far, but n...
SOREN KIERKEGAARD
Boredom is the root of all evil--the despairing refusal to be oneself.
SOREN KIERKEGAARD
Not just in commerce but in the world of ideas too our age is putting on a veritable clearance sale....
SOREN KIERKEGAARD
Since my earliest childhood a barb of sorrow has lodged in my heart. As long as it stays I am ironic...
SOREN KIERKEGAARD
I divide my time as follows: half the time I sleep, the other half I dream. I never dream when I sle...
SOREN KIERKEGAARD
There is peace and rest and comfort in sorrow
SOREN KIERKEGAARD
Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.
SOREN KIERKEGAARD
Our life always expresses the result of our dominant thoughts.
SOREN KIERKEGAARD
Just as in earthly life lovers long for the moment when they are able to breathe forth their love ...
SOREN KIERKEGAARD
Had I to carve an inscription on my tombstone I would ask for none other than "The Individual
SOREN KIERKEGAARD
Where am I? Who am I? How did I come to be here? What is this thing called the world? How did I come...
SOREN KIERKEGAARD
That is the road we all have to take - over the Bridge of Sighs into eternity.
SOREN KIERKEGAARD
When you read God's Word, you must constantly be saying to yourself, ''It is talking to me, and abou...
SOREN KIERKEGAARD
To be a teacher in the right sense is to be a learner. I am not a teacher, only a fellow student.
SOREN KIERKEGAARD
Had I to carve an inscription on my tombstone I would ask for none other than "The Individual
SOREN KIERKEGAARD
Father in Heaven! When the thought of thee wakes in our hearts, let it not awaken like a frightened ...
SOREN KIERKEGAARD
Personality is only ripe when a man has made the truth his own.
SOREN KIERKEGAARD
Listen to the cry of a woman in labor at the hour of giving birth --look at the dying man's struggle...
SOREN KIERKEGAARD
It requires courage not to surrender oneself to the ingenious or compassionate counsels of despair t...
SOREN KIERKEGAARD
Only one human being recognized as one's neighbour is necessary in order to cure a man of self-love
SOREN KIERKEGAARD
Not even a suicide does away with himself out of desperation, he considers the act so long and so de...
SOREN KIERKEGAARD
The paradox is really the pathos of intellectual life and just as only great souls are exposed to pa...
SOREN KIERKEGAARD
To cheat oneself out of love is the most terrible deception; it is an eternal loss for which there i...
SOREN KIERKEGAARD